et
en
Teksti suurus:
A A A

Naiskodukaitse baasväljaõppe esmaabikoolitus tõi Lõõlasse rohkelt huvilisi

23.03.2010
Nädalavahetusel, 20. märtsil alguse saanud Naiskodukaitse baaskursuse meditsiini moodulis osales 21 kursuslast Naiskodukaitse Järva, Alutaguse, Viru ja Harju ringkondadest.
Koolituse eesmärgiks oli anda osalejatele teadmisi ja praktilisi oskusi, mis loovad eeldused abivajaja elu päästmiseks, esmaabi andmiseks ja edasise abi kutsumiseks. Käsitleti esmaabi aluseid, mehaanilisi-, keemilisi- ja termilisi traumasid, mürgistusi, erakorralisi haigusseisindeid. Õpetati kuidas edastada hädaabikutset, hinnata sündmuskohta ja päästa kannatanut otsesest ohust. Suur rõhk pandi õpetamisel elupäästva esmaabi andmisele ja abivajaja märkamisele. Tehti mitmeid praktilisi harjutusi, mis aitasid õpilaste arvates teooriat paremini kinnistada.

Värsketele tegevliikmetele oli kahepäevane kursus infoküllane ja väsitav. Vaatamata tihkele päevakavale oli õppurite silmis koolituse lõpus sära ja tahe tulevikus abivajajat rohkem märgata.

Õppenädalavahetuse kursuse ülemaks oli Järva maleva Naiskodukaitse instruktor Tiia Mettus. Instruktoritena andsid oma panuse Janis Baranin Järva malevast, Kristel Kitsing Viru ringkonnast ning kursuse ülem Tiia Mettus ise.

Baasväljaõpe on kohustuslik väljaõpe igale liikmeks astujale. Iga moodul on terviklik ja iseseisev kursus, mille läbimisel saadakse vastav tunnistus. Lisaks esmaabi algõppele korraldatakse Naiskodukaitses ka erinevat esmaabi täiendõpet ning koolitatakse esmaabiinstruktoreid.

Meditsiin on laialdasemalt tegutsevaid erialagruppe Naiskodukaitses. Meditsiinialane väljaõpe oli juba ennesõjaaegses Naiskodukaitses üks olulisi tegevusvaldkondi – tol ajal tunti seda tegevusala küll sanitaarala nime all. Korraldati esmaabi-, samariit-, tervishoiu- ja gaasikaitsekursusi. Oma teadmistega tagati sanitaarvalvekorrad Kaitseliidu laagrites, manöövritel, laskevõistlustel jm. 1932.aastal anti välja koostöös Punase Ristiga “Esmaabi käsiraamat”.

Taasloodud Naiskodukaitses kuuluvad esmaabiteadmised ja –oskused iga naiskodukaitsja baasteadmiste hulka, et ta oskaks aidata oma lähedasi ja abivajajaid tänaval. Esmaabi tagajaid läheb vaja igal Kaitseliidu õppusel, laskepäeval, võistlusel ja igas laagris.