et
en
Teksti suurus:
A A A

Naiskodukaitset peab vajalikuks valdav enamik eestlastest

16.06.2017
Naiskodukaitsjad võidupüha paraadil 2016
Autor: Ardi Hallismaa
Vastavalt Turu-uuringute AS-i uuringule „Avalik arvamus ja riigikaitse“ on eestlastest 90 protsenti teadlikud Naiskodukaitse olemasolust ning valdav enamus neist peab Naiskodukaitset vajalikuks.
Küsitluses uuriti ka naiste valmisolekut liituda Naiskodukaitsega. Nendest  naistest, kes ei ole praegu organisatsiooniga seotud, oleks kindlasti või arvatavasti valmis sellega liituma 18 protsenti. Seejuures on märkimisväärne nooremate naiste huvi organisatsiooni vastu, suisa 65 protsenti kuni 19-aastastest ning 32 protsenti 20-29 aastastest naistest oleks valmis Naiskodukaitsega liituma.
 
Naiskodukaitse peamiste ülesannetena nähakse Kaitseliidu tegevuse toetamist ning naiste ja tütarlaste kaasamist riigikaitsesse, oluliseks peeti ka kaitsetahte tõstmist elanikkonna hulgas ning osalemist päästetegevuses õnnetuste ja katastroofide korral. Samas kümnendikule vastanutest seostus Naiskodukaitsega esimese märksõnana sõjalise väljaõppe läbiviimine ning sama paljudele heategevusürituste korraldamine (sinilillekampaania).
 
Kaitseministeerium tellib alates 2001. aastast regulaarselt avaliku arvamuse uuringuid, et  selgitada elanike suhtumist ja hoiakuid riigikaitselistes küsimustes. Seekordses küsitluses sisaldusid esmakordselt eraldi küsimused ka Naiskodukaitse kohta.
 
Täispikka uuringut saab lugeda:
http://wugut3.nw.eenet.ee/s2/3405_14931_161_Tutvu_taispika_uuringuga_siin.pdf