et
en
Teksti suurus:
A A A

Naiskodukaitsjad tutvusid Soome riigikaitselise koolitusmudeliga

29.09.2009
Reedest pühapäevani tutvusid 15 naiskodukaitsjat ja kaks Kaitseliidu Peastaabi töötajat Soome riigikaitse koolituskeskuse (Maanpuolustuskoulurtusyhdistys – MPK), Naiste Valmidusliidu (Naisten Valmiusliitto) ja põhjanaabrite sõdurite klubide ehk sõdurikodude (sotilaskoti) tegevusega.
Eestlased said ülevaate, mismoodi on korraldatud Soome riigikaitseõpetus ning selle planeerimine, ülesehitus ja läbiviimine. MPK eesmärk on anda riigikaitselist väljaõpet reservväleastele, kaitseväleastele, kodanikeühendustele ja ka tavakodanikele, kes on koolitusest huvitatud. MPK ühendab 19 maakaitsepiirkonda ning üleriigilised õhu- ja merekaitse institutsioonid. Koolituskeskuses on 50 palgalist töötajat, koolitusi viivad läbi aga kuni 2000 vabatahtlikku instruktorit. Aastas korraldatakse kuni 1500 kursust, millel osaleb ligi 33 500 kursuslast. 70% kursustest on seotud sõdurikoolitusega, ülejäänud on kodanikukaitse-, pääste- jms koolitused.

Naiste Valmidusliidul on 11 allorganisatsiooni – naisteühendust, mille tegevus on rohkem või vähem määratlenud seotust Soome riigikaitse eesmärkidega. Liidu ülesanne on koordineerida naistele suunatud õpet. Kursustel õpetatakse näiteks toimetulekut kriisiolukorras, esmaabi andmist välitingimustes, tuleohutusnõudeid, koduturvalisust, otsinguid maastikul, sidepidamisviise jne. Kaks korda aastas peetakse suuri õppusi, kuhu kogunevad huvilised üle riigi ja mis kestavad kolm päeva. Ühte sellist, mille nimeks Tikka 2009, käisid uudistamas ka Soomet väisanud naiskodukaitsjad. Põgusalt tutvuti esmaabi, hingeabi ja tuleohutuse töörühmade tegevusega. Ka Naiste Valmidusliit koolitab nii organisatsiooni liikmeid kui pakub õpet kõigile Soome inimestele, kes selleks soovi avaldavad.

Laupäeva pärastlõunal kuulasid Eesti naised loengut Soome Sõdurikodude Liidu ajaloost, tegemistest ja tulevikuplaanidest. Esimene sõdurikodu asutati juba 1918. aastal ja kolm aastat hiljem loodud Sõdurikodude Liit (Sotilaskotiliitto) on kõige vanem järjepidevalt töötanud riigikaitseorganisatsioon Soomes. Liidu peamine eesmärk on tagada ja hoida ajateenijate ning reservväelaste head enesetunnet nende teenistuse ajal. Peamine väljund selleks on sõdurite kohvikute ja kioskite ehk nn sõdurikodu ülalpidamine. Viimastel aastatel on hakatud välja arendama ka sõduritele mõeldud raamatukogusid. Samuti on asutud õppima välitoitlustuspunktide sisseseadmise nõudeid ja korraldust.

Üksikisikud võivad Sõdurikodude Liidu liikmeks saada alates 16. eluaastast. Praegu on organisatsioonil vabatahtlikke liikmeid natuke alla 6000, neist 59 on mehed. Ka sõdurikodude liit koordineerib elanikkonna väljaõpet.

Soomet külastades andsid naiskodukaitsjad nendega kohtunud inimestele ülevaate ka Kaitseliidu ja Naiskodukaitse väljaõppe- ja koolitusmudelist. Ühiselt tõdeti, et tulevikus võiks senisest rohkem teineteise koolitustel osaleda ning nii oma üldisi riigikaitselisi kogemusi ja oskusi veelgi avardada.