et
en
Teksti suurus:
A A A

Otepää üksikkompanii äsja renoveeritud õppeklassis allkirjastati koostöölepe

26.04.2010
Kaitseliidu Valgamaa maleva Otepää üksikkompanii õppeklassis lõpetati remont ja kolmapäeval, 21. aprillil toimus selle pidulik avamine.
Märkimisväärse sündmuse puhul olid kohale saabunud Valga maavanema ülesandeid täitev Kalev Härk, Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees Madis Gross, Lõuna politseiprefektuuri prefekt politseikolonelleitnant Tarmo Kohv, Valga politseijaoskonna ülemkomissar politseikapten Tõnu Kürsa, Otepää gümnaasiumis riigikaitset õppivad õpilased, hulk kaitseliitlasi jne.

Kohalolnute poole pöördus Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik kapten Rein Luhaväli, kes muuhulgas rõhutas, et renoveeritud õppeklassis on Otepää kaitseliitlastel hõlpsam väljaõpet läbi viia, koosolekuid ja kohtumisi korraldada, vastavat kirjandust ning õppematerjali hoida jne. „Peame tegema nii, et need ruumid ei jääks kasutult seisma, vaid leiaksid maksimaalse rakenduse,“ väitis Luhaväli.

Kalev Härk märkis, et Kaitseliidu Valgamaa malev tegutseb aktiivselt ja muutub rahva hulgas üha nähtavamaks. „Tänapäeval võidab lahingu see, kes valdab informatsiooni, kes oskab mõelda ja motiveeritult tegutseda. Korralikult renoveeritud ruumides on võimalik kaitseliitlastel ja ilmselt õpilastelgi end riigikaitse alaselt täiendada,“ väitis kõneleja.

Renoveeritud õppeklassi õnnistas sisse kaplan Marko Tiirmaa. „Igal asjal on oma aeg. Aeg otsida, hoida, luua. Aeg elada. Meil on oma Eestimaa, mida hoida ja kaitsta. Kaitseliitlased on oma isamaa hoidmise ja kaitsmise südameasjaks võtnud. Et riigikaitsealased tööd siin vilja kannaksid,“ soovis vaimulik.

„Hakkasime siin remonti tegema juba möödunud aastal. Vahetasime välja aknad ja uksed, uuendasime laed, seinad ja põrandad ning paigaldasime täiesti uue elektrisüsteemi. Õhksoojuspuhurigi muretsesime ja panime tööle. Kaks ahju, mis olid korralikud, jäid puutumata,“ selgitas Otepää üksikkompanii pealik vanemseersant Aleksander Mõttus. Ka uus mööbel on õppeklassis sees. Vahetult enne avamist kinnitati hoone välisseinale silt ja lipuhoidja, milles oligi Eesti Vabariigi sinimustvalge lipp kevadises tuules lehvimas.

Äsja avatud Otepää üksikkompanii õppeklassis allkirjastasid Lõuna politseiprefektuuri prefekt politseikolonelleitnant Tarmo Kohv ja Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik kapten Rein Luhaväli koostööleppe, mis hõlmab 2010. aastaks kavandatud ühistegevusi.

Olulisemad nendest on jõustruktuuride ühine esitlus, Valga politseijaoskonna, Valgamaa maleva ja Valga päästeosakonna meeskondade vahelised sõpruskohtumised pallimängudes, lastele ja noortele kavandatud ürituste läbiviimine, ühiste õppepäevade korraldamine jne.

Kuid mainitutele lisaks kavandavad jõustruktuurid käimasolevaks aastaks ka tõsisemaid ühistegevusi ning õppusi. Näiteks alarmsõiduki juhtide koolitus kaitseliitlastele, ühiste õppepäevade läbiviimine, liiklusreeglistikku ja relvaseadusesse tehtud muudatuste tutvustamine, täiendõppe korraldamine abipolitseinikele, Valga politseijaoskonna ja Valgamaa maleva võistkondade osalemine jõustruktuuride laskevõistlustel ning palju muudki kasulikku ja vajalikku.

Lepingu allkirjastamise juures märkis prefekt Tarmo Kohv, et kehtima hakkaval koostööleppel on suur jõud. See aitab oluliselt kaasa Valga maakonnas tegutsevate kaitseliitlaste ja politseinike väljaõppe korraldamisele ning elanikkonna turvalisuse tagamisele.