et
en
Teksti suurus:
A A A

Paikuse kool võõrustas Kaitseliidu keskkogu

29.05.2016
KL keskkogu Paikusel
Autor: Anu Allekand
Paikuse kool on politsei- ja piirivalvekolledži struktuuriüksus ning just seal kogunes 29.mail 2016 järjekordne Kaitseliidu keskkogu. Korralisel koosolekul kinnitati 2015.majandusaasta aruanne, riigieelarvest sihtotstarbelise rahastamise taotluse projekt ja keskrevisjonikomisjoni kontrollaruanne.
Samuti anti võimalus moodustada Kaitseliidus auditikomitee ning lahendati lahendamist ootav kinnisvaraküsimus.

Kaitseliit on hoogsalt arenev organisatsioon, mis koondab parimaid liikmeid kollegiaalsetesse otsustusorganitesse: nii uuendati ka nende koosseise.

Kaitseliidu keskjuhatusse sai mandaadi taas Olavi Tammemäe, Kaitseliidu keskrevisjonikomisjoni liikmeteks on sellest maikuu päevast Heiki Pajur ning Tiit Pruuli, Kaitseliidu vanematekogu ridu täiendavad taas Ants Laaneots, Mati Kepp, Kaido Kaasik ning Naiskodukaitse initsiatiivil üles seatud  ja mandaadi saanud Ülle Rajasalu.