et
en
Teksti suurus:
A A A

Pärnakad valmistusid Orkaaniks

23.11.2015
Kaitseliitlased harjutavad suurõppuseks Orkaan 2015
Autor: Karri Kaas
Ligi paarsada Pärnumaa maleva kaitseliitlast valmistus möödunud nädalavahetusel detsembri alguses Pärnu linnas toimuvaks Lääne-Eesti malevate suurõppuseks Orkaan 2015.
Kaitseliitlast harjutasid eelseisvaks õppuseks varitsuse läbi viimist, kaitselahingut ja rünnakut. Lisaks andsid allüksuste ülemad viimast lihvi oma käskudele ning sooritasid maastikuluuret. Kuigi enamus väljaõppest leidis aset väljaspool Pärnut, kandus osa tegevusest ka linna sisse.

„Just tänasel päeval maailmas toimuvat silmas pidades on väga oluline, et kaitseliitlased tegutseksid ka linnatingimustes ning inimesed harjuksid neid seal nägema,“ sõnas Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik kolonelleitnant Tõnu Miil. „Kaitseliit ei toimeta ainult metsas, vaid ka asustatud aladel. Me oleme turvavaip, mis katab tervet Eestit,“ ütles ta.

Kuna Kaitseliit reeglina ilma eelnevate kooskõlastuste ja teavituseta ühtegi üritust ei korralda, oli õppuse üks eesmärkidest jälgida sellesisulise info liikumist.

„Õppuse toimumine oli meil aegsasti nii Politsei- ja Piirivalveametiga kui linnavalitsusega kooskõlastatud ning teatis selle kohta ka kohaliku lehe veergudel ilmunud,“ lausus Pärnumaa maleva pealik.  „Paraku see info alati kõigini ei jõua, mistõttu on meil linnakodanikke aktiivsuse üle politsei teavitamisel ainult hea meel,“ lisas Miil.

„See annab tunnistust, et inimesed on tähelepanelikud ning tunnevad enda ümber toimuva pärast muret. See on üks moodus, kuidas ka nemad saavad oma panuse riigikaitsesse anda,“ oli maleva pealik veendunud.

„Lisaks näitas õppus meile kenasti kätte mõningad kitsaskohad, millele me jõuame enne detsembri alguses Pärnu linnas aset leidvat Kaitseliidu Lääne-Eesti malevate suurõppust „Orkaan“ tähelepanu pöörata,“ ütles kolonelleitnant Miil.

4.-6. detsembrini toimuv  kümnes Kaitseliidu suurõppus Orkaan toob tänavu Pärnu linna ja maakonda üle tuhande võitleja põhiliselt Saaremaa, Pärnumaa ja Lääne malevast, keda toetavad väiksemate üksustega ka teised Kaitseliidu malevad. Lisaks on õppusele kaasatud ka Scoutspataljoni ja Läti vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni Zemessardze kompaniid ning  Eesti Õhuväe lennuvahendid.

Orkaan 2015 tegevuse põhirõhk lasub tänavu Pärnul, kus erinevates õppekohtades harjutatakse tegutsemist hoonestad alal. Linnas liikudes tuleks inimestel arvestada ajutiste liikluskorralduse muudatustega väljaõppega seotud alade vahetus läheduses..