et
en
Teksti suurus:
A A A

Peastaabi ülem

Kolonel Jaak Mee
Sündinud 18 detsember 1970

Haridus

2000– 2004 Eesti Maaülikool, majandusteaduskond, ettevõtlus ja ökonoomika
2004– 2005 Balti Kaitsekolledž
2012 NATO Rooma Kaitsekolledž

Täiendharidus

1994 allohvitseri kursus Maanpuolustusopisto (Soome)
1996 IEDD eridemineerija kursus  (Soome)
1996 ÜRO Sõjaväe politsei kursus (Taani)
1997 Pioneeriohvitseri baaskursus (Ameerika ühendriigid)
1998 pedagoogika kaugõpe kursus (Taani)
2006 NATO kool Obergammergaus Operatiivplaneerimiskursus
2009 Luure juhtimise kursus Chicksands (Suurbritannia)
2009 Luure ohvitseri täiendkursus DIA (Ameerika Ühendriigid)

Teenistuskäik

1992 – 1993 ajateenistus, Kuperjanovi pataljon
1993 – 1994 sõjaväepolitsei rühma vanem, Kuperjanovi  pataljon
1994 – 1995 sõjaväepolitsei rühma ülem, Kuperjanovi pataljon
1995 – 1996 pataljoni veebel, Kuperjanovi pataljon
1997 – 1998 kompanii ülem, Kuperjanovi pataljon
1999 – 2004 pataljoni S3 ülem, Kuperjanovi pataljon
2005 – 2006 vanemstaabiohvitser  Maaväe Staap, operatiivosakond
2006 osalemine operatsioonil Iraagi Vabadus
2006 – 2009 operatiivosakonna ülem, Maaväe Staap
2009 – 2012 luureosakonn ülem, Kaitseväe Peastaap
2012 – 2015 luureosakonna infohaldusjaoskonna ülem, NATO ühendväejuhatus Brunssumis
2015 – 2018 Operatiiv- ja planeerimisosakonna ülem, Kaitseliidu Peastaap
2018 –  …    Kaitseliidu Peastaabi ülem

Auastmed

1992 vanemseersant
1994 vanemveebel
1997 lipnik
1998 nooremleitnant
2000 leitnant
2003 kapten
2006 major
2010 kolonelleitnant
2016 kolonel

Autasud

Kaitseliidu valgerist III klass
Kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest
Maaväe ohvitseri kuldrist
Maaväe staabi rinnamärk
Leedu maaväe teeneterist
Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal
Pronkstäht
Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist
Kotkaristi hõberist
Mälestusmedal “10. aastat taastatud kaitseväge”

Perekonnaseis

Abielus, kaks tütart