et
en
Teksti suurus:
A A A

Põhja maakaitseringkonnas viiakse läbi reservõppekogunemine

18.10.2016
Autor: Sigrid Hartman
17.-23. oktoobrini toimub Kaitseliidu Tallinna, Harju ja Rapla malevate baasil moodustatava reservpataljoni õppekogunemine, kus osaleb 300 võitlejat. Reservõppekogunemise põhirõhk on allüksuse ülematel ja eriala spetsialistidel.
Nädala jooksul värskendavad jao-, rühma- ja kompaniiülemad oma juhtimisoskusi ning pataljoni staabi tasandil harjutatakse kaitse- ja ründeülesannete täitmist. Õppekogunemine lõpeb laupäeval miinipildujate ja tankitõrje lahinglaskmistega ning pioneeride lõhkeharjutustega.

Põhja maakaitseringkonna ülema kol-ltn Toomas Väli sõnul: “Põhja malevate koondüksus on tegelikult osalenud pataljoni-taseme väliõppustel viimase kahe aasta jooksul neli korda. Seetõttu võitlejad teavad ja oskavad teatud tasandini oma asju päris hästi teha. Praeguse reservõppekogunemisega valmistume osaluseks suurõppusel KEVATORM2017 ja eesmärgiks on ühtlustada kompanii juhtkondade väljaõppetaset taktikaliste otsustusmängude ja praktiliste drillidega maastikul. Tänu kõigile võitlejatele, kes olid täna hommikul õigel ajal õiges kohas. Tänan ka tööandjaid ja kõiki kaitseliitlaste koduseid, kes oma mehed/naised nädalaks metsa on lubanud.“

Õppuse toimub peamiselt Lääne-Virumaal, Läsnas ja KV keskpolügoonil. Üksikute erialaspetsialistide väljaõpet viiakse läbi ka Ämaris ja Jõhvis.