et
en
Teksti suurus:
A A A

Pühapäeval kuulutatakse välja aasta 2015 naiskodukaitsja ja kaitseliitlane

07.01.2016
Autor: Ardi Hallismaa
Pühapäeval, 10. jaanuaril, kuulutavad Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaise ülesandeid täitev Ave Proos Viljandi pärimusaidas välja aasta kaitseliitlase ja aasta naiskodukaitsja nimed.
Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tulevad tervitama ka kaitseminister Hannes Hanso ja kaitseväe juhataja kindralleitnant  Riho Terras.

2015. aasta parim kaitseliitlane ja naiskodukaitsja saavad atraktiivse rändauhinna. Kaitseliidu ülema, kaitseministri ning kaitseväe juhataja hinnalised kingitused saavad kõik tiitlile esitatud nominendid.

Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valitakse kuuendat korda. Tänavu on aasta kaitseliitlase nominente 15 ning aasta naiskodukaitsja nominente samuti 15.

Naiskodukaitse ringkondade ja Kaitseliidu malevate nominendid on:

Kadre Maalma (Naiskodukaitse Alutaguse ringkond)

Ta on olnud Naiskodukaitse tegevuses aktiivne juba 13 aastat. Ta on oma ringkonnas korraldanud mitmeid loominguliste ülesannetega põnevaid ja mitmekülgseid retki ning orienteerumispäevi. Lisaks on ta arendanud koostööd noorteorganisatsioonidega. Kadre Maalma on hea meeskonnamängija, sportlik ja aktiivne.

Veiko Reino (Kaitseliidu Alutaguse malev)

Ta on meister pea igal alal – maismaal liikuvast tehnikast oskab ta juhtida pea kõiki. Pole ühtegi tööd, millega ta hakkama ei saaks. Tänu tema tublile tööle noortega on Iisaku noorkotkaste rühm saavutanud aastaid märkimisväärseid tulemusi nii maakondlikel kui ka vabariiklikel noorkotkaste jõukatsumistel. Kaitseliidus tegutseb kogu tema pere ning on eesotsas pereisaga eeskujuks tervele kogukonnale.

Kaja-Marit Mander (Naiskodukaitse Harju ringkond)

Ta on üks Naiskodukaitse Harju ringkonna Kose jaoskonna loojatest, selle järjepidevuse kandja ning ajaloo talletaja. Ta oli esimeste seas, kes läbis esmaabiõpetaja koolituse Kaitseliidu koolis 2006. aastal ning sellest ajast alates on ta aidanud läbi viia oma ringkonnas baasvaljaõpet ning osalenud meditsiinivõistlustel kohtuniku rollis. Lisaks kuulub ta formeerimisgruppi saades seal erinevate ülesannetega suurepäraselt hakkama. Kaja-Marit Mander on äärmiselt korrektne ning innustavaks eeskujuks oma jaoskonnale.

Toomas Kutsar (Kaitseliidu Harju malev)

Ta on 1992. aastast Kaitseliidu liige. Juba aasta hiljem sai temast üksikrühma pealik, millest on väljakasvanud praeguseks malevkond ning ta on terve selle aja üksust juhtinud. Ta on riigikaitseõpetaja ja tema eestvedamisel on juba neljandat aastat korraldatud noorte metsalaagreid. Ta teab, et kõige parem on kasvatada oma eeskujuga Kaitseliidu püramiidile võimalikult lai põhi noorsoo kaudu, mis tagab kestva Kaitseliidu arengu.

Triinu Küünal (Naiskodukaitse Jõgeva ringkond)

Viie teguderohke aasta jooksul on ta Naiskodukaitse tegevusse panustanud väga mitmel tasandil ja omab seetõttu tugevat organisatsioonitunnetust. Tänu terasele taibule ja tahtmist täis tegutsemisele sai temast õige pea Jõgeva jaoskonna esinaine, mis on liikmeskonnalt Jõgeva ringkonna suurim. Lisaks on ta Jõgeva ringkonna avalike suhete grupi juht, Jõgeva ringkonna esindaja Naiskodukaitse keskkogul, Naiskodukaitse esindaja Kaitseliidu keskkogul ning kaks aastat tagasi valiti ta Naiskodukaitse keskkogu asendusliikmeks. Triinu Küünal on aktiivne, algatusvõimeline, koostöövalmis, ettevõtlik, teadmishimuline ja ettevõtlik.

Viktor Nõmm (Kaitseliidu Jõgeva malev)

Läbi kõigi nende aastate on ta olnud kohusetruu ja distsiplineeritud kaitseliitlane. Lisaks on ta tegev riigikaitseõpetajana. Ta teeb värbamistööd silmapaistva innukuse ja püüdlikkusega ning tundub, et ta on võtnud selle justkui oma elutöö eesmärgiks Kaitseliidus. Ta on oma ülesannete täitmisel kohusetruu, püüdlik, taibukas ja oskab langetada asjatundlikke otsuseid. Samuti on ta maleva tunnustatuim formeerimistöö edendaja.

Siiri Sitska (Naiskodukaitse Järva ringkond)

Ta on Paide jaoskonna aseesinaine, Paide jaoskonna juhatuse liige, Kodutütarde „Paepiigad“ rühmavanem, Kodutütarde ringkonnajuhatuse liige, Kodutütarde peavanema abi, Kodutütarde keskkogu ja keskjuhatuse liige. Tal on väga suur roll selles, et Järva ringkonnas on koostöö naiskodukaitsjate ja kodutütarde vahel suurem kui kunagi varem. Oma teadmisi ja oskusi jagab ta meelsasti koostades vajadusel ka metoodilisi materjale ning arengukavasid. Siiri Sitska on energiline ja innustav naiskodukaitsja, keda võib iseloomustada sõnadega, kes teeb, see jõuab.

Aare Kabel (Kaitseliidu Järva malev)

Ta on 1993. aastast Kaitseliidu liige. Ta on tõeline autoriteet, väga heade juhiomadustega ja väga hea suhtleja. Üle kümne aasta on ta olnud allüksuse liikmete poolt hinnatud üksikkompaniipealik ja pikki aastaid kuulunud maleva juhatusse. Võistlejana on ta osalenud Utria Dessandil 11 korda, Erna retkel 13 korda, lisaks veel osalemised vastutegevuses ja korraldamismeeskonnas neil aastatel, mil ta võistlejana kaasa ei löönud.

Küllike Tammeveski (Naiskodukaitse Lääne ringkond)

Alates 2014. aasta kevadest on ta valitud Naiskodukaitse Lääne ringkonna juhatuse liikmeks. Ta teab väga palju staabiassistentide tööst ning on korralikud ristsed saanud suurõppustel Orkaan ja Kevadtorm. Veel arendab ta oma oskusi ning teadmisi meditsiini valdkonnas ja lähiajal on lõpusirgele jõudmas parameedikukursus ning taskus tunnistus esmaabi instruktori kursuse lõpetamise kohta. Küllike Tammeveski on väga aktiivne, loov, hooliv, ausameelne, analüüsiv ja naerusuine.

Raido Egipti (Kaitseliidu Lääne malev)

Ta on näidanud ennast suurepärase juhina, kelle pingutusi on märgatud kõigil tasemetel. Eeskätt saab välja tuua tema võime väljaõppeüritusi planeerida ja läbi viia mõtestatult ja mitmekülgselt, mis on alati taganud üksuse pea täiekoosseisulise osalemise ning meeskonna ootuse ja motiveerituse järgnevaks väljaõppeks. Mitte vähem oluline ei ole tema võime tekitada üksuses absoluutne usalduse- ja ühtekuuluvustunne.

Kristi Randla (Naiskodukaitse Põlva ringkond)

Pea üheksa tegutsemisaasta jooksul on ta olnud ringkonna esinaine ja aseesinaine ning kuulub tänaseni ringkonna juhatusse. Ta korraldab oma ringkonnas sidealast väljaõpet ning on ka ise kolmel korral osalenud side- ja staabi erialavõistlustel. Lisaks on ta kaks viimast aastat tutvustanud koolides Naiskodukaitse tegevust, et tüdrukud leiaksid tee Naiskodukaitsesse või siis saaksid lihtsalt mõtlemisainet selle kohta, kuidas ennast ja oma riiki paremini kaitsta ning end oma kodukohas turvalisemalt tunda. Kristi Randla on ääretult rõõmsameelne, optimistlik, kohusetundlik, sihikindel ja hea südamega naine.

Igor Taro (Kaitseliidu Põlva malev)

Ta osaleb aktiivselt väljaõppes. Kaasvõitlejad on veendunud, et ta on mees, kellega saab kõhklematult luurele minna. Ta on võimekas rühmaülem, kes suudab vastu võtta operatiivseid otsuseid ning need ka ellu viia. Väljaõppeüritustel on ta oma teadmiste ja abivalmidusega väärikas eeskuju nii noortele kui ka staažikatele kaitseliitlastele. Talle usaldatud ülesandeid täidab alati kohusetruult ja täpselt.

Jana Ots (Naiskodukaitse Pärnumaa ringkond)

Ta on olnud aktiivne Pärnumaa ringkonna Naiskodukaitse tegevliige üle nelja aasta, kolme aasta eest valiti ta ringkonna juhatusse ja alates 2014. aastast on ta ringkonna esinaine. Ta on meditsiinigrupi käivitaja ja kuna meditsiin on teda alati köitnud, siis on ta Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes läbinud mitmeid meditsiinialaseid kursuseid. Ta on aktiivselt osa võtnud ka Kaitseliidu Pärnumaa maleva rannakaitserühma ja OPER grupi õppustest. Jana Ots on sõbralik ja avatud suhtleja.

Kristjan Pahk (Kaitseliidu Pärnumaa malev)

Ta on väga kohusetundlik ja hoolas malevakonna pealik. Ta on suurepärane organisaator ja algataja nii Kaitseliidus kui kogukonnas. Lisaks värbamisele on ta on olnud õppuste tulihingeline eestvedaja ja oskuslik korraldaja. Tema kireks on sport. Oma teadmiste, isikuomaduste, kogemuspagasi ja juhtimisoskuste tõttu on ta  saanud teiste kaasvõitlejate austuse ning mehed teavad, et temale võib ja saab alati loota.

Reelika Rohuste (Naiskodukaitse Rapla ringkond)

Ta on südamega organisatsioonis ja uhke naiskodukaitsjaks olemise üle ning räägib alati ringkonna ja jaoskonna arenguküsimustes kaasa, kui seda vajalikuks peab. Ta on üheks oma südameasjaks võtnud ringkonna side- ja staabi erialagrupi tööle panemise ning tema eestvõtmisel on see grupp ka märgatavalt aktiivsemaks muutunud. Lisaks on ta asendamatu mängija Kaitseliidu Rapla maleva saalihoki naiskonnas, kus pealtnäha malbest naisest võib saada tõeline võitleja. Reelika Rohustel on omadus teisi oma tegudega nakatada ja ikka tekib tunne, et ma tahan ka neid lahedaid asju teha, mida tema teeb.

Leino Priimägi (Kaitseliidu Rapla malev)

Ta on malevas eestvedaja kõigil suurtel õppustel: Orkaan, Kährik, Põhjakonn. Tema vedada on olnud viimaste aastate vastutegevus Põrgupõhja retkel. Tal on erakordne oskus innustada ja kaasata inimesi. Omab erilist karismat, mille tulemusel on tema ümber on koondunud kõik tegijamad kaitseliitlased malevast ning koos esindatakse malevat kõikjal, kus on tarvis käed külge panna või võimalikule vastasele heidutust anda. On hinnatud pealik ja parim kamraad.

Maidi Tilk (Naiskodukaitse Saaremaa ringkond)

Teenistusleht näitab, et teda võib kohata Orissaare jaoskonna igal ettevõtmistel. Ta on olnud Kodutütarde juht alates 2001. aastast, samuti on ta kuulunud Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna revisjonikomisjoni, Orissaare jaoskonna juhatusse ning revisjonikomisjoni. Liidriroll sobib talle hästi, sest tema sõnades ja tegudes on ühtsus. Maidi Tilk on seltsiv, sõbralik ning kindlakäeline organisaator.

Nalmond Meri (Kaitseliidu Saaremaa malev)

Ta on suhteliselt lühikese tegevliikmeks olemise aja jooksul suutnud palju: värvata uusi liikmeid, olla malevkonnapealik, lõpetada Kaitseliidu Kooli tasemekursuse. Malevkonna pealikuna on ta tasakaalukas ja vabatahtlike poolt juhina kõrgelt hinnatud. Ta oli Kaitseliidu Kooli rühmapealiku kursuse lõpetajatest parim. Ta on oma võimaluste piires propageerinud Kaitseliitu kui vabatahtlikku riigikaitseorganisatsiooni ja isikliku eeskujuga toonud malevasse palju uusi liikmeid.

Egle Reinup (Naiskodukaitse Sakala ringkond)

Alates 2011. aastast täidab ta Suure-Jaani jaoskonna esinaise kohustusi, lisaks on ta kuulunud ringkonna revisjonikomisjoni ja on tegutseb praegu aktiivselt ringkonna juhatuses. Märkimist väärib tema panus relvaõppe korraldamisel, laskevõistlustel ning koormusmatkadel osalemisel. Lisaks osaleb ta aktiivselt ka suurürituste korraldamisel, kus tema kogemustest ja teadmistest on olnud suur abi. Egle Reinup on siiras, osavõtlik ja otsustusvõimeline ning tema elurõõmus hoiak on see, mis teised naiskodukaitsjad kaasa tõmbab ja tegutsema paneb.

Jaak Põldma (Kaitseliidu Sakala malev)

Ta on maleva taasasutaja. Kõikidel järgnevatel aastatel on ta teeninud enamus ajast juhtivatel ametikohtadel. 2015. aastal tema suurimaks panuseks võib pidada maleva eakamate kaitseliitlaste kokku koondamist ja aktiivsena hoidmist. Tänu temale on paljudel tunne, et neid vajatakse ja neile on leitud jõukohased tegevused Kaitseliidus. Tema algatusel taastati, täiustati ja korrastati mitmeaastase ühiskondliku töö tulemusena Lilli lasketiir. Tema panus maleva arengusse on märkimisväärne.

Heidi Tormet (Naiskodukaitse Tallinna ringkond)

Heidi on väga aktiivne ja tegus, ta on olnud juhtivatel kohtadel nii jaoskonnas, erialagrupis kui ringkonnas, tegutsenud instruktorina Naiskodukaitse õppustel ja teinud väga palju ka Kaitseliidu õppuste läbiviimiseks. Ta on sisekaitsekompanii sidejao ülem ja õpetab sama erialagrupi tööd ka teistele Tallinna ringkonna naiskodukaitsjatele. Tema puhul on silmapaistev see, et ta ütleb alati oma arvamuse  ja avaldab oma mõtted kuidas organisatsiooni arendada. Heidi Tormet on sihikindel, järjepidev ja otsekohene.

Jaanus Peet (Kaitseliidu Tallinna malev)

Ta on kindlalt üks maleva alustaladest, tänu sellistele vabatahtlikele püsib kogu maleva võime tagada riigis julgeolekut. Ta on sihikindel, järjepidev, kõrge moraaliga ja väga respekteeritud nii allüksuse liikmete kui pealike poolt. Ta on malevkonna pealiku abi ja panustab väga aktiivselt malevkonna arengusse. Ta on osalenud väga paljudel õppustel, on selleks siis linnalahing, üleelamine, tiiru laskmine või klassikaline rühma/kompanii tasandi taktikaline väljaõpe.

Marit Birgholts (Naiskodukaitse Tartu ringkond)

Ta on olnud aktiivselt tegev Naiskodukaitse taasloomise juures, olnud Naiskodukaitse Tartu ringkonna aseesinaine, ringkonna esinaine ja Kodutütarde ringkonna vanem. Täna on ta meditsiinigrupis kompanii meediku ametikohal, kus ta on aidanud kaasa meditsiinialaste teadmiste ja oskuste tõstmisele nii Naiskodukaitse Tartu ringkonnas kui ka Tartu malevas. Lisaks on ta palju käinud Kodutütarde ja Noorkotkaste üritustel abistamas. Marit Birgholts´i positiivsus ja heasüdamlikkus motiveerib ka tema ümber olevaid inimesi endast maksimaalselt panustama ühistesse eesmärkidesse.

Henrik Guthan (Kaitseliidu Tartu malev)

Ta on silmapaistva ja mitmekülgse tegevusega eeskujuks nii noorkotkastele kui kaitseliitlastele. Tema tegevus Kaitseliidus ei piirdu ainult Kaitseliidu sõjalise väljaõppega vaid ta on ka Noorte Kotkaste rühmapealik ja riigikaitseõpetaja. Tema eestvedamisel on uue hingamise saanud maleva luurerühm, kus ta on olnud mitu aastat luurerühma ülema kohusetäitja ja luurerühma vanem ühes isikus. Rühma liikmed hindavad väga kõrgelt tema juhtimisoskust ja panust rühma väljaõppesse.

Sigrit Säinas (Naiskodukaitse Valgamaa ringkond)

Ta on nähtav olnud kõikidel Kaitseliidu Valgamaa maleva erinevate struktuuriüksuste üritustel, kus ta on püüdnud fotoaparaadi silma läbi jagada teistega neid emotsioone, mida osalejad tundnud on. 2006. aastal valiti ta Kodutütarde Valgamaa ringkonna juhiks ning tänu oma oskusele head meeskonnatööd edendada ning ringkonda edukalt juhtida, peab ta seda ametit siiani. Lisaks valiti ta 2010. aastal Tõlliste jaoskonna aseesinaiseks ning 2015. aastal Naiskodukaitse Valgamaa ringkonna juhatuse liikmeks. Sigrit Säinas on alati naerusuine ja teotahteline.

Andrus Sumberg (Kaitseliidu Valgamaa malev)

Ta on oma tegevustes sihikindel, aus ning näitab üles entusiasmi erinevate ideede algatajana ja nende realiseerijana. Aktiivse kaitseliitlasena ja rühmapealiku abina on ta motiveerinud noori ühinema Kaitseliiduga ja osalema väljaõppes. Vabatahtlikuna panustanud Kaitseliidu arengusse lugematul hulgal tunde, 2015. aastal on ta väljaõppeüritustel osalenud rohkem kui 300 tundi, sellele lisanduvad tunnid kompanii relvastusega tegelemisel.

Lea Matusorg (Naiskodukaitse Viru ringkond)

Ta on oma tegevustes väga mitmekülgne ning jääb mulje, et teda jätkub kõikjale. Lisaks sellele, et ta on Viru ringkonna meditsiinigrupi eestvedaja, käib ta ka teistes ringkondades esmaabi õpetamas. Ta saab hästi hakkama ka staabiassistendi tööga ning on ametis formeerijana. Lea Matusorg on parim sõber ja kaaslane, keda endale soovida.

Janek Levin (Kaitseliidu Viru malev)

Ta on erakordselt aktiivne maleva tegevliige, keda kohtab tihti maleva ja KL Kooli sõjaväelise väljaõppe läbiviimisel. Ta on väga hea organisaator ja pühendud maleva väljaõppe kui ka muude ürituste organiseerimisel, korraldamisel ja läbiviimisel. Tal on tahe end pidevalt täiendada oma teadmisi ja oskuseid erinevatel koolitustel ja väljaõppeüritustel. Tema juhtimisel on rühma koosseis arenenud samuti nende aktiivsus ja sõjaline professionaalsus.

Kaisa Peedosaar (Naiskodukaitse Võrumaa ringkond)

Tema juhtimise all on Naiskodukaitse Võrumaa ringkonnas toimunud märgatavad arengud. Tublilt on tööle rakendatud jaoskondade juhatused ning ringkonna juhatus. Tema eestvedamisel toimuvad ringkonnas erinevad väljaõppeüritused nagu näiteks sideeriala täiendõpped ning ettevalmistavad õppepäevad Naiskodukaitse koormusmatkal osaleda soovijatele. Kaisa Peedosaar on tolerantne ning väga sõbralik, rõõmsameelne ning ettevõtlik noor naine. 

Indrek Hunt (Kaitseliidu Võrumaa malev)

Kompanii üritustel on tema kanda oluline roll, tema otsustel ja nõuannetel on kaalu. Tal on sõbralik suhtumine, toetav hoiak, hea huumorisoon ja armastus muusika vastu. Tema suur kirg on laskmine ja harva juhtub, kui ta puuduks mõnelt laskepäevalt. Ta on kellega saab arvestada, keda saab usaldada ja kelle tegevusele kindel olla. Ta märkab enda ümber inimesi, tal on suur organiseerimisvõime ning tema motivatsioon on kõrge.