et
en
Teksti suurus:
A A A

Rootslased tutvusid Kaitseliidu üleelamisõppe hetkeseisuga

16.02.2016
Rootslased tutvuvad Kaitseliidu üleelamisõppe olukorraga
Autor: Mehis Born
Rootsi relvajõudude delegatsioon külastas 12.-14. veebruarini Kaitseliitu, et tutvuda Kaitseliidu üleelamisõppe ehk SERE õppe hetkeseisuga ja planeerida edasist koostööd.
Delegatsiooni võttis vastu Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili, kelle juures toimus tutvustav ümarlaud. Üritusel osalesid lisaks Kaitseliidu ülemale Rootsi relvajõudude SERE kooli ülem kolonelleitnant Carl Gustav Schultz, Rootsi Kuningriigi kaitseatašee Eestis kolonelleitnant Per-Olof Bengtsson, Rootsi relvajõudude SERE kooli asutaja Lars Fält, Rootsi üleelamisõppe ja kodanikukaitse ekspert Harry Sepp, riigikogu ja Kaitseliidu vanematekogu liige Johannes Kert, Lääne maleva pealik major Mehis Born, Kaitseliidu kooli pealik Erik Reinhold  ja Kaitseliidu SERE koordinaator Erki Vaikre.
 
Nädalavahetuse vältel toimus delegatsiooniga mitmeid kohtumisi. Reedel külastasid rootslased koos saatjatega Kaitseliidu kooli, kus kooli pealik Erik Reinhold tutvustas külalistele kooli tööd ja ülesehitust ning rääkis SERE õppest nii koolis kui Kaitseliidus üldse. Kohtumise käigus avaldasid mõlemad pooled soovi panna alus Kaitseliidu kooli ja Rootsi armee SERE kooli vahelisele koostööle nii SERE valdkonnas, kui ka laiemalt. Lisaks külastas delegatsioon Okupatsioonide muuseumit Tallinnas, kus kaitseliitlasest muuseumi kuraator Martin Andreller tutvustas nii Eesti lähiajaloo okupatsioone kui ka metsavendluse ajalugu.

Laupäeval külastasid rootslased Relvastatud Võitluse Liidu taastatud Põrgupõhja staabipunkrit Vana-Vigala lähistel, kus ootasid külalisi Eesti üleelamisinstruktorid punkri taastaja Toomas Tõnissoni juhtimisel. Seal tutvusid külalised metsavendluse vahetu ajalooga ning sõid metsavenna kombel valmistatud rammusat lõunasööki.

Kirna õppekeskuses Jõgevamaal kohtusid rootslased Eesti üleelamisinstruktori kursuslaste ja teiste instruktoritega, kus rootslased tutvusid meie SERE programmi, selle elluviimise ja instruktorikursuse sisuga. Samas tutvustasid külalised kaitseliitlastele ka Rootsi SERE õppe süsteemi ning koolitusmudelit.
 
Kohtumise tulemusena pandi alus senisest laiemale koostööle valdkonna arendamisel Kaitseliidu ja Rootsi relvajõudude vahel, teineteise instruktorkoosseisu kompetentsi tõstmisele ning koostööle ka isikute tasandil, kinnistamaks organisatsioonidevahelist koostööd.
 
Rootsi on koos Soomega toetanud üleelamisõppe läbiviimist Eestis tänaseks juba veerand sajandit. Viimase 7-8 aasta jooksul on Eestis SERE valdkond süstematiseeritud, ning viidud vastavusse NATO standarditega. Selles on olnud märkimisväärne roll just Rootsi relvajõududel, kes on vastavat arendustööd Eestis toetanud Kaitseliidu kaudu. Tänaseks on üleelamisõpe ehk SERE õpe osa Kaitseliidu rutiinsest väljaõppest ja seda on asutud korraldama üle kogu organisatsiooni.