et
en
Teksti suurus:
A A A

Tuhanded kaitseliitlased kohtuvad Siilil

06.05.2015
Lääne MKR võitlejad väljaõppel
Autor: Karri Kaas
Õppus Siil toob kokku erinevates rollides rohkem kui paar tuhat vabatahtlikku riigikaitsjat kõikidest Kaitseliidu malevatest. Lisaks on esindatud Naiskodukaitse ja küberkaitseüksus.
Kaitseliidu ülema brigaadikindral Meelis Kiili sõnul oodatakse õppusel Kaitseliidult mitmekülgsete ja erinevate ülesannete täitmist.

"Me ei tohi hetkekski unustada, et rahulik ja turvaline elu on võimalik ainult vabas riigis. Hästi ettevalmistatud Kaitseliidu üksused on Eestis selle vabaduse üheks kindlaks tagajaks," ütles brigaadikindral Kiili.

Kaitseliit osaleb õppusel Siil 2015 valdavalt selle esimeses faasis, mis toimub 4.-8. maini. Nende peamine eesmärk on kontrollida maakaitse lahinguvalmidust, formeerimist ja koostegevusõppe läbiviimist.

Üksused paiknevad peamisel Lääne-Virumaal Väike-Maarja ja Laekvere vallas ning Lääne maakaitseringkonna üksused Pärnumaal Kikepera harjutusväljal ja selle lähiümbruses.

Õppuse sisese suhtluse hõlbustamiseks on Kaitseliidu peastaabi baasil loodud maakaitsestaap, mille ülesanne on koordineerida juhtimist kaitseväe ja Kaitseliidu allüksuste vahel.

Kokku osaleb Siilil umbes 2800 kaitseliitlast ja selle allüksustega seotud inimest kõikidest malevatest.

4.- 15. maini kogu Eestit hõlmav ja Virumaal kulmineeruv õppus Siil 2015 on läbi ajaloo kaitseväe suurim. Siil toimub iga-aastase Kevadtormi asemel ja seal osaleb üle 13

000 reservväelase, kaitseliitlase, ajateenija, tegevväelase ja liitlasriikide kaitseväelase. Õppuse õnnestumisel on kõige olulisem osa just reservväelasel, kes moodustavad osalejatest üle poole.