et
en
Teksti suurus:
A A A

Tallinna malev korraldab Tallinna maakaitsepataljon staabi-ja tagalakompanii reservõppekogunemise 1.etapi

09.04.2010
Seoses Tallinna maakaitsepataljoni osalemisega kaitseväe õppusel “KEVADTORM 2010” toimub 09.-11.04.2010.a Tallinnas Plangu 4 maakaitsepataljoni staabi-ja tagalakompanii reservõppekogunemise 1.etapp, mille käigus viiakse läbi kolme ööpäeva jooksul staabi- ja tagalakompanii ohvitseridele ja allohvitseridele täiendõpe, valmistamaks neid ette osalemaks õppusel „KEVADTORM 2010“, mis toimub 15.-22. mail.
Esimesest etapist võtab osa 41 malevlast ja reservväelast üldreservist. Etapi läbiviimise eest vastutab maleva väljaõppeülem kpt Erik Niine.

Tallinna maakaitsepataljoni koosseisus osalevad “KEVADTORM’il 2010” Kaitseliidu Harju ja Rapla malevate baasil komplekteeritud lahingukompaniid, kellel toimuvad samal ajal 1.ja 2 etapp.

Tallinna maakaitsepataljoni koosseisus osaleb kaitseväe õppusel “KEVADTORM 2010” ligi 650 kaitseliitlast ja reservväelast.

Samal ajal maakaitsepataljoni staabi-ja tagalakompanii reservõppekogunemise 1.etapiga toimub 09.-11.04.2010.a Tallinnas Plangu 4 maakaitsepataljoni staabi täiendõpe, mille käigus võtakse läbi pataljoni rännaku ja paiknemiskäsu koostamine, pataljoni juhtimispunktide kasutamine ja 1.Jalaväebrigaadi ÜTE, kuna õppusel “KEVADTORM 2010” osaletakse brigaadi koosseisus. Täiendõppe nädalavahetuse läbiviimise eest vastutab maleva staabiülem mjr Ove Voore.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim maaväe kontrollõppus, mis toimub sellel aastal Pärnu- ja Viljandimaal. Õppusel osaleb ligi 3000 kaitseväelast, reservväelast ja kaitseliitlast.