et
en
Teksti suurus:
A A A

Tallinna malevas lõppes täiendav noorte baaskursus

06.07.2010
Esmaspäeval lõppes Kaitseliidu Peastaabi Miinisaalis piduliku tunnistuste üleandmisega Tallinna maleva 2010 aasta täiendav noortele suunatud TSOBK, ehk tegevliikme sõdurioskuste baaskursus.
Seoses viimastel aastatel kiirenenud liikmeskonna kasvuga Tallinna malevas, tekkis vajadus täiendava plaanivälise sõdurioskuste kursuse läbiviimiseks, et kõik uued liikmed oma sõjalised baasteadmised esimestel liikmelisuse aastatel ühtlustaksid.

Plaanivälise kursusena oli enamus kursuse instruktorkoosseisust ise vabatahtlikud kaitseliitlased, kes oma kaitseväeteenistuse kogemustele toetudes väljaõppe läbi viisid. Põhiraskus sõdurioskuste õpetamisel võtsid enda peale just värskelt ajateenistusest naasnud aspirandid, kes veel eelmisel aastal olid ise õpilased. Lõpulaagris andis väljaõppele oma panuse ka samal ajal välilaagris oma väljaõpet treeniv Tallinna Ülikooli riigikaitseõpetajate kursus.

Kuna enamus kursusele kandideerijaid olid Kaitseliiduga liitunud läbi üldhariduskoolide riigikaitseõpetuse valikainega ja ise veel õpilased, siis täiendava kevadise TSOBK ajakava planeerimisel arvestati just selle sihtgrupiga. Teooriatunnid viidi läbi nädala sees õhtustel aegadel ja praktilised harjutused koondati kahte pikemasse välilaagrisse – relvaõppe laagrisse aprillis ning sõdurioskuste laagrisse kursuse lõpul juunis.

Riviõppe moodulid ühendati Võidupüha paraadi ettevalmistustega ning TSOBK rühm osales noorte üksikrühmana Toompea malevkonna lipu all Viljandis toimunud paraadil. Kirjalik teooriatest kogu läbitud materjali osas tehti juba Vahipataljonis läbi viidud paraadi riviproovide vahel. Peale edukat esinemist paraadil siirduti mõnepäevase vahega kohe kursuse lõpulaagrisse, mille omakorda lõpetas 20km pikkune sõdurioskuste rada koos praktiliste kontrollharjutustega.

Tiheda ajakavaga vaimne ning füüsiline pingutus on selleks korraks edukalt ületatud. Kursuse esimestes teooriatundides osales 31 kaitseliitlast, kes organisatsiooniga liitunud valdavalt 2009 ja 2010 aastal. TSOBK lõputunnistuse teenisid välja ehk läbisid hindelised harjutused ja lõpurännaku positiivsele hindele 23 võitlejat. Lõpulaagris ei saanud osaleda või katkestasid raskeks kujunenud viimase pingutuse 5 kursusel osalejat. Kursust alustanud võitlejate seas oli 3 kaitseliitlast, kes katkestasid peamiselt TSOBK seekordse tiheda ajakava tõttu.

Plaanipärane TSOBK kursus Tallinna malevas viiakse läbi 2010 aasta lõpul ja soovijate olemasolul kaalutakse kindlasti ka 2011 aastal täiendava noortele suunatud kursuse läbiviimist.