et
en
Teksti suurus:
A A A

Tallinna Mustpeade vennaskond annetab Kaitseliidu lahingüksusele lipu

12.05.2017
Toompea malevkonna lipp
Pühapäeval, 14. mail kell 13.00 annetab Tallinna Mustpeade vennaskond Kaitseliidu Toompea malevkonna kergejalaväe kompaniile lipu, mis antakse üle vahetult enne väljasõitu õppusele Kevadtorm. Lipu üleandmise tseremoonia toimub Kaitseliidu Tallinna maleva tagalakeskuses Tallinnas, Plangu tänav 4.
Jussi Pärnpuu Mustpeade Vennaskonnast ütles: „ Mustpeade Vennaskonna 1407.
aasta põhikiri kohustab vennaskonda Tallinna  kaitsma. See põhikiri ei ole viimase 600 aasta jooksul kehtetuks muutunud. Meie jaoks on parim panus Tallinna ja Eesti kaitsesse koostöö Kaitseliiduga, mille raames on meil kujunenud head suhted Toompea malevkonnaga. Lootuses, et meie koostöö kujuneb pikaealiseks, on meil täna au annetada lipp Toompea malevkonna kergejalaväe kompaniile.“
 
Kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkond on vabatahtlik riigikaitseline ühendus, mis koondab erineva taustaga ja erinevas vanuses inimesi. Ajalooliselt oli Toompea malevkonna ülesandeks Toompea kaitsmine, kuid täna ollakse valmis tegutsema ka laiemalt. Toompea kergejalaväekompanii on üks Toompea malevkonna üksustest, tegemist on ainsa lahingüksusega. Kergejalaväekompaniisse kuuluvad vaid need, kes pidevalt panustavad oma väljaõppesse.
 
Kompanii ülem, kapten Jaanus Peet ütles :“Ma arvan, et Toompea kompanii ei ole enam lihtsalt punt rõõmsaid ja entusiastlikke kodanikke, vaid tõeliselt kokkuharjutanud kergejalaväekompanii. Ja selle märgiks tahame alustada ka oma üksuse traditsioonidega. Lipu omamine on üks neist.“
 
Toompea malevkonnale on seekordne Kevadtorm eriline. Toompea kergejalaväekompanii loeb oma sünniks 5. maid 2015, kui mindi õppusele SIIL. Vahepeal on aga toimunud eraldi väljaõppe tsükkel, mille käigus läbiti atesteerimine. Kevadtorm on aga seekord justkui lõpueksam ühes hindamisega.
 
Toompea kergejalaväekompanii läheb Kevadtormile Põhja maakaitse lahingugrupi koosseisus.