et
en
Teksti suurus:
A A A

Tartu malev - Riia mnt 12, Tartu 51013

korrapidaja
717 9199 kp.tartukaitseliit.ee
malevapealik
717 9151 kalle.kohlerkaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9168 karol.mottuskaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9167 martin.erstukaitseliit.ee
Naiskodukaitse instruktor
717 9169 leane.moritskaitseliit.ee
staabiülem
717 9152 toomas.pindiskaitseliit.ee
referent
717 9155 angelika.kulpsonkaitseliit.ee
personalispetsialist
717 9157 kristi.lindkaitseliit.ee
personalispetsialist
717 9158 marge.lippurkaitseliit.ee
instruktor-koolitaja
717 9190 asko.arenkaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9163 veiko.seimkaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9162 marek.saksonkaitseliit.ee
tagalaülem
717 9154 rein.essakaitseliit.ee
relvur
717 9171 olev.juursalukaitseliit.ee
relvastusspetsialist
717 9170 allar.mottuskaitseliit.ee
transpordispetsialist
717 9172 vahur.saarnitskaitseliit.ee
varustusspetsialist
717 9177 eve.lehestekaitseliit.ee
haldusspetsialist
kristel.taitskaitseliit.ee
laohoidja
7179179 ave.kreininkaitseliit.ee
valvekompanii ülem
717 9191 ragnar.lootkaitseliit.ee
valvekompanii ülema abi
717 9191 lauri.vesnenkokaitseliit.ee
julgeolekuohvitser
ivar.rohtlakaitseliit.ee
infotehnoloogiaspetsialist
717 9184 erki.lauritskaitseliit.ee
instruktor-kompaniiülem
717 9161 mart.reedikaitseliit.ee
instruktor-kompaniiülem
717 9176 alar.hutrovkaitseliit.ee
instruktor-kompaniiülem
7179163 vadim.ternitskikaitseliit.ee
haldusjuht
717 9174 marek.kirskaitseliit.ee
ringkonna tagalaohvitser
717 9160 indrek.molderkaitseliit.ee
ringkonna sideülem
717 9180 rait.talisookaitseliit.ee
operatiiv- ja väljaõppesektsiooni ülem
717 9153 taavi.liiaskaitseliit.ee
nooreminstruktor-kompanii veebel
717 9166 enn.keerdkaitseliit.ee
ringkonna vanemoperatiivohvitser
717 9159 margus.lillakkaitseliit.ee
teavituse ja tsiviil-sõjalise koostöö spetsialist
717 9178 sander.silmkaitseliit.ee
sideallohvitser
717 9180 marko.kernakaitseliit.ee
ringkonna veebel
717 9164 teet.bluumkaitseliit.ee