et
en
Teksti suurus:
A A A

Tartu rahu 96. aastapäeval avati Tapal Kaitseliidu näitus ja mälestati Vabadussõjas langenuid

03.02.2016
Kaitseliidu näituse avamine Tapa linna raamatukogus
Autor: Vahur Saaremets
Tartu rahu 96. aastapäeval asetati Tapa linna vanal kalmistul lilled Vabadussõjas langenud leitnant Hans Koiva ja nelja tundmatu sõduri hauale 1. jalaväebrigaadi kaplan kapten  Arvo Orava palvuse  saatel. 
Ümber hauamonumendi seisid ajateenijad, kaitseliitlased, Tapa vallavanem Alar Kirt ja valla kultuurispetsialist Indrek Jurtšenko ning linnakodanikud. Kimbu asetamise eel sõnas vallavanem: „Täna oleme siia kogunenud tähistama Tartu rahu ehk vabariigi sünnitunnistuse kehtima hakkamist. Tänu ajaloole on see ka meie sisemise rahu tegemise koht tervele meie rahvale ja meie riigi rahvastele. Meie kohus on tänada ja mäletada leitnant Koivat ning kõiki, kes ohverdasid oma elu meie Eesti Vabariigi eest.“ Pärjad asetati ka Tapa linna uuel kalmistul Vabadussõja Imastu invaliidide kodu hauamonumendi jalamile.
 
Seejärel toimus Tapa linna raamatukogus Kaitseliidu muuseumi näituse „Kindralmajor Ernst Johannes Põdder“ ning Kaitseliidu algusaastate ajakirja Kaitse Kodu! ning teiste Kaitseliidu malevate ajalugu tutvustavate raamatute ekspositsiooni avamine. Lisaks on külastajatele avatud fotonäitus Tapa kaitseliitlaste, naiskodukaitsjate, noorte kotkaste ja kodutütarde viimase aja tegemistest. Näituse kuraatori, Viru maleva teavituspealiku Hannes Reinomägi avasõnade järel andis Viru maleva väljaõppeülem kapten Meelis Kütt raamatukogule kingituseks üle mitu Kaitseliidu tegevusega seotud raamatut. Seejärel andis teavituspealik huvilistele seletusi väljapanekute kohta. Näitus jääb avatuks veebruari kuu lõpuni.