et
en
Teksti suurus:
A A A

Tartus toimus nn tiigri-keskkogu

07.06.2015
Laupäeval, 6. juunil töötas Kaitseliidu kõige kõrgem kollegiaalne organ  - Kaitseliidu keskkogu- Tartus KVÜÕA ruumes.
Tööd hõlbustas Tartu Ülikooli lahke tugi, nimelt ülikooli klikkerite kasutamine lihtsustas hääletusprotsesse, aga päev oli otsustustest ja arueludest tihe.
 
Kinnitati Kaitseliidu 2014.aasta majandusaruanne, sama aasta revisjoniakt  ja 2016.aasta sihtotstarbelise toetuse taotlus. Võeti otsuseid kinnisvara ja sümboolika osas. Nüüdsest saab kanda baretimärki, annetada senisest selgematel alustel teenetemärke.
 
Toimusid Kaitseliidu kesksete juhtorganite – keskrevisjonikomisjon ja vanematekogu - liikmete valimised. Uute volitustega astuvad vanematekogusse Aivar Riisalu, Rein-Karl Loide, Jaan Priisalu, Mart Reino, Johannes Kert ning Kalev Naur. Kaitseliidu keskrevisjonikomisjoni uued valitud liikmed on Uku-Mats Peedosk ning Andrus Õnnik.
 
Päeva teises pooles arutleti vajalike muudatuste üle Kaitseliidu seaduse ja kodukorra parendamiseks. Iga muudatus võib olla muudatus paremusele, töö nende menetlemisega läheb edasi.