et
en
Teksti suurus:
A A A

Tulevased staabiassistendid omandasid teadmisi

18.03.2010
Möödunud nädalavahetusel, 12.-14. märtsini oli Staabiassistendi baaskursuse 1. õppenädalavahetus. Kursus viidi läbi Kaitseväe Võru Lahingukooli ruumides Meegomäel ja kursuse ülemaks oli Kaitseliidu Võrumaa maleva Naiskodukaitse instruktor Merlit Maask.
Seekordne Staabiassistendi baaskurus on kolmas uue kursusekava järgi peetav õpe ja ühtlasi teine, mis toimub Merlit Maaski eestvedamisel.

Kursus on mõeldud eelkõige lõunapoolsete ringkondade liikmetele. Staabiasistendi baaskursuse esimesel nädalavahetusel osales 17 kursuslast Naiskodukaitse Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga ja Võrumaa ringkondadest ning Sakala ja Tallinna malevatest.

Põhjapoolsetele ringkondadele viiakse kursus läbi eeloleval sügisel.

Kuna tegemist on üsnagi spetsiifilisi teadmisi ja oskusi andva erialakursusega, olid kursuse päevad uue infoga ülekoormatud ja nii kursuslastele kui ka instruktoritele väsitavad.

Hoolimata sellest valitses kogu nädalavahetuse vältel positiivne meeleolu ja nina norgu ei lastud. Pigem olid kursuslased väga innukad õppima ja küsima, kui midagi arusaamatuks jäi.

Teadmisi omandati staabi olemuse ja ülesannete, otsuse vastuvõtmise protsessi, taktikaliste tingmärkide, topograafilise kaardiga tegutsemise, staabiassistendi ülesannete ja palju muu kohta. Instruktoritena andsid oma panuse Naiskodukaitse ja staabiassistentide olemuse arengusse leitnant Elend Auli ja vanemveebel Tanel Aldošin Kaitseväe Võru Lahingukoolist ning kursuse ülem Merlit Maask ise.