et
en
Teksti suurus:
A A A

Vabatahtlike pealike rahulolu uuring

27.03.2017
Autor: Tanel Järvet
Austatud Kaitseliidu vabatahtlik pealik!

Palume Teie abi kordusküsitluse täitmiseks. Käesolev küsimustik on järg 2010, 2012 ja 2014. aastal läbiviidud samasisulisele uuringule ning selle eesmärgiks on uurida Kaitseliidu vabatahtlike pealike organisatsioonile pühendumist, organisatsioonipõhist enesehinnangut ning organisatsiooniga rahulolu. Lisaks selgitada välja eelnevalt nimetatud näitajate muutumine võrreldes 2012 ja 2014. aastaga.

Küsitlus asub SIIN

Küsitluse tulemusi kasutatakse Kaitseliidu liikmeskonna rahulolu mõjutavate tegurite parendamiseks ning organisatsiooni edasiseks arendamiseks. Eelnevatel kordadel läbiviidud küsitluse tulemused on näinud kajastust Kaitseliidu ülema aastakäsus püstitatud ülesannete näol.

Ankeet koosneb valikvastustega väidetest ning küsimustest ja selle täitmine võtab aega umbes 10 minutit. Palume Teil vastata kõikidele küsimustele, et tagada küsimustiku terviklikkus ja analüüsitavus.
Teie vastused on anonüümsed ning andmetöötlus toimub üldistatud kujul.