et
en
Teksti suurus:
A A A

Vabatahtlikud vaimulikud läbisid Kaitseliidu kaplanite kursuse

22.03.2017
Pühad isad KL ülema juures
Autor: Dein-Tom Tõnsing
21.ja 22. märtsil toimusid Tallinnas Kaitseliidu kaplanite oskuste ja teadmiste kursused.  Seekord osalesid vabatahtlikud vaimulikud Tallinna, Viru ja Lääne malevatest, kokku 7 kaplanit.
Kursuse eesmärgiks on Kaplanite tugivõrgustiku arendamine malevate tasandil, mida juhitakse Kaitseliidu peastaabist vanemkaplani poolt. Kursuse ülem, Kaitseliidu vanemkaplan mjr Raivo Nikiforov sõnas: „Vabatahtlik kaplan on Kaitseliidu eesmärke toetav institutsioon, mille põhiülesandeks on oikumeenia põhimõttest lähtuvalt teenida kõiki kaitseliitlasi ja nende pereliikmeid vastavalt nende usulistele vajadustele, sõltumata nende religioossest kuuluvusest või mittekuuluvusest.“ 

Kursuse läbimine annab teadmised, mis on vajalikud, et asuda täitma teenistusülesandeid KL maleva, malevakonna ja rühma kaplanina. Kaplan mõistab oma rolli KL missiooni ellu viimisel. Kursusel käsitleti paljuseid teemasid, sealhulgas: ametitalituste läbiviimine ja tähtapäevade tähistamine, isamaaline kasvatus Kaitseliidus, kaplan hingehoidjana ja nõustajana, kaplani tegevused sotsiaalvõrgustikes ning koostööd teiste tugistruktuuridega.

„Kaplan on ülema ja tema staabi koosseisu nõuandja eetika, moraali ja religiooni küsimustes. Antud kursus annab vaimulikele ülevaate võimalustest kuidas nad oma eriala saavad rakendada vabatahtlike kaitseliitlaste heaks ja seeläbi panustada laiapindsesse riigikaitsesse,“ selgitas Nikiforov.

Kursus lõppes kohtumisega Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiiliga, kes andis lõpetajatele üle tunnistused. Kindral Kiili ütles värsketele kaplanitele, et nende ülesanne on hoida kõrgel kaitseliitalste moraali ja hoida põhiseadusest tulevaid väärtusi, sealhulgas Kaitseliidu väärtusi. Kiili lisas: „ Kaplanite roll kaitseliidus on pakkuda psüholoogislist tuge ja maanda vajadusel stressi, samas hoida üleval kaitseliitaste eneseusku ja ka initsiatiivi. Kaitseliitlane on peret ja riiki hoidev hea kodanik, Teie kaplanid peate hoidma meie pühendunud kaitseliitlasi!“

Kaitseliidu vabatahtlike kaplaneid on koolitatud aastast 2006, tänase seisuga on kurse läbinud üle 70 vaimuliku.