et
en
Teksti suurus:
A A A

Väikese-Emajõe kaldal toimunud veespordipäev oli huvitav ja õpetlik

30.06.2010
Laupäeval toimus Pikasilla looduskauni Väikses-Emajõe käärus omapärane ja huvitav veespordipäev. Selle korraldas Põdrala vallavalitsus koostöös Kaitseliidu Valgamaa maleva ja Tartu malevaga. Kaasatud olid ka politseinikud Tõrvast ning Tartust ja keskkonnainspektsiooni ning päästeameti töötajad.
Pikasilla puhkealale saabunutel oli võimalik esmalt tutvuda kaitseliidu laagri ja tehnikaga. Enne keskpäeva aga hakkasid Väikese-Emajõe kaldal kõlama püssipaugud ning kärgatama lõhkepaketid. Kaitseliidu Valgamaa ja Tartu maleva üksused viisid läbi kahepoolse taktikalise näidisõppuse. Legendi järgi pidid Kaitseliidu Tartu maleva võitlejad, kes õppustel kehastasid vastaseid, hõivama Kaitseliidu Valgamaa maleva ehk kaitsjate positsioonid ning tungima edasi Pikasilla sillale, et see vallutada. Tulevahetus oli äge ja võitlejad mõlemal pool visad. Kaitsjad eemaldusid vahetuspositsioonile ja tõid lahingusse reservjao. Pärast haavatule esmaabi andmist ja varustuse ülevaatamist läksid kaitsjad vastupealetungile. Visa võitluse järel vastase võitlejad taandusid, hüppasid oma paatidesse ja läksid tuldud teed tagasi.

Pealtvaatajad elasid näidislahingule kaasa. Madina lõppemise järel aga tänasid mõlemal pool võidelnud kaitseliitlasi tugeva aplausiga.

„Sellel näidisõppusel on kaks poolt. Valgamaa malev korraldab siin oma objektikaitseõppe, Tartu malev aga väljaõppe,“ ütles Kaitseliidu Tartu maleva pealik major Ülar Vomm. „Loomulikult seab selline vorm õppustele teatavad piirangud. Põhiliselt ohutustehnika osas. Aga kui kõik korralikult läbi mõelda, saab teha nii, et rahvas võib hirmu tundmise asemel hoopis lahingutegevust nautida,“ jätkas kõneleja.

Vomm lisas, et Kaitseliidu ridadesse on asunud ka naisi ja üllatavalt palju noormehi. See näitab, et enamike inimeste jaoks on oma isamaa ja kodukoha kaitsmine tõsine asi, mille nimel tuleb õppida ja harjutada.

Näidislahingule järgnes politsei, päästeteenistuse ja keskkonnainspektsiooni töötajate ühendoperatsioon Väikesel-Emajõel. Imiteeriti röövpüüdjate tabamist veekogul. Ebaseaduslikud kalastajad püüdsid küll politseinike ja keskkonnatöötajate eest põgeneda ja oma võrke ning elektrilisi püügiseadeldisi peita, kuid spetsialistide küüsist juba ei pääse. Üks röövpüüdja lendas põgenemise käigus üle parda, aga seegi toodi veest välja ja anti võimu esindajatele üle.

Põnev ja õpetlik vaatepilt oli. Mitmed emad ja vanaemad ütlesid selle lõppedes oma järeltulijatele, et ei tasu ikkagi pahandust teha. Politseinikud saavad nagunii jälile ja karistavad karmilt.

Pärast naiskodukaitsjate pakutud kosutavat kõhutäit algasid rahvalikud mängud ja võistlused.
„Taolise veespordipäeva korraldamise idee kuulub Kaitseliidu Valgamaa maleva pealikule kapten Rein Luhaväljale. Tänu temale sai meie poolt kavandatud võistlustele ja mängudele militaarne pool juurde toodud. See rahvale meeldis. Loodame selliste veespodipäevade korraldamise traditsioone siin looduskauni Väikese-Emajõe käärus jätkata,“ ütles Põdrala vallavanem Aivar Uibu toimunut kokku võttes.