et
en
Teksti suurus:
A A A

Valime „Aasta kaitseliitlase 2010“ ja „Aasta naiskodukaitsja 2010“

16.08.2010
Kaitseliit kuulutab vabatahtlikul initsiatiivil põhineva organisatsiooni arendamise olulisuse esiletõstmiseks välja konkursid „Aasta kaitseliitlane 2010“ ja „Aasta naiskodukaitsja 2010“.
Konkursid on ellu kutsutud soovist tunnustada senisest enam vabatahtlike kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate panust Kaitseliidu ja tema eriorganisatsioonide arendamisel.

Kandidaatide valimine toimub vastavalt Keskjuhatuse poolt 15. juulil 2010. a. kinnitatud juhenditele, mis on leitavad allpool, Naiskodukaitse siseveebist ning kättesaadavad malevatest. Kandidaate saavad esitada kõik Kaitseliidu/Naiskodukaitse liikmed ja teenistujad. Kandidaat peab olema olnud Kaitseliidu/Naiskodukaitse liige (pole oluline, kas hetkel au-, toetaja- või tegevliikme staatuses) vähemalt 3 aastat. Tema tegevus organisatsiooni liikmena peab olema teistele eeskujuks ning panus Kaitseliidu ja/või tema eriorganisatsioonide arengusse märkimisväärne.

Kandidaadi esitaja valmistab ette kandidaati iseloomustava essee ning toimetab selle allüksuse juhatusele. Malevas täidetakse kandidaadi kohta olemasoleva dokumentatsiooni põhjal põhjalik ankeet, kus on kirjas tema isikuandmed, endised ja praegused ametikohad organisatsioonis, osalemisaktiivsus, tegevus instruktorina, varasemad tunnustused, jne.

Lisaks annavad oma hinnangu kandidaatide kohta allüksuse (Kaitseliidu malevkonna või üksikkompanii/ Naiskodukaitse jaoskonna) juhatus ja maleva/ringkonna juhatus. Tiitlivõitjad ning kummagi konkursi 3 nominenti valivad Kaitseliidu ja Naiskodukaitse keskjuhatused välja 2011. a. veebruariks, mil Kaitseliidu taasasutamise 21. aastapäeva tähistamise raames toimub pidulik võitjate väljakuulutamine.

„Aasta kaitseliitlane 2010“ ja „Aasta naiskodukaitsja 2010“ tiitlite võitjaid ning nominente tänatakse kingitustega. Lisaks graveeritakse tiitliomanike nimed rändkarikatele, mis jäävad järgnevaks aastaks nende valdusesse ning antakse järgmisel aastal edasi uutele tiitliomanikele.

Kaitseliidu Peastaabi personaliosakonda peavad kinnises ümbrikus kandidaatide dokumendid jõudma hiljemalt 10. jaanuariks 2011. a. Kuna enne peavad esitatud kandidaatide üle arutamiseks kokku tulema ka allüksuste ja malevate/ringkondade juhatused, kehtestab iga malev ise tähtaja, milleni on malevasiseselt võimalik kandidaate esitada.

Kindlasti on praeguseks paljudel silme eest üks tubli kaitseliitlane või naiskodukaitsja, kes kõnealust tiitlit kuhjaga vääriks, ära kõhkle ja esita ta konkursile!

Lisandid:

Aasta kaitseliitlase ankeet

Aasta naiskodukaitsja ankeet

Konkursi aasta kaitseliitlane juhend

Konkursi aasta naiskodukaitsja juhend