et
en
Teksti suurus:
A A A

Valitsus kiitis heaks Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu

07.01.2010
Valitsus kiitis heaks kaitseminister Jaak Aaviksoo poolt esitatud eelnõu, mille eesmärgiks on sätestada Kaitseliidu poolt teostatavale valvele õiguslik alus. Eelnõu kohaselt peab Kaitseliidu osutatav
valve lähtuma riigikaitselisest vajadusest.
Kaitseliit tegeleb kaitseministeeriumi, selle valitsemisala, sh kaitseväe, ja välisministeeriumi osade esinduste valvega alates 2003. aastast. Sellest ajast peale on olnud probleemiks Kaitseliidu valvurite õiguslik staatus ja puudulikult olid reguleeritud ka valve õiguslikud alused.

Eelnõuga nähakse ette Kaitseliidu ülesandena kohustus korraldada vajadusel valvet kindlaksmääratud objektidel. Seega piirdub valvatavate objektide ring kaitseministeeriumi ja selle valitsemisalas olevate valitsusasutustega ning Eesti Vabariigi välisesindustega.

Objekti valve teostamise ülesande annab Kaitseliidule kaitseväe juhataja. Ülesande andmisest peab teavitama esimesel võimalusel kaitseministrit. Valve korraldamise eelduseks on objekti valdaja ja Kaitseliidu vaheline leping. Valvuril on kohustus läbida Kaitseliidu korraldatav valvuri erialakursus. Viimast nõuet hakatakse rakendama alates käesoleva aasta 1. oktoobrist.