et
en
Teksti suurus:
A A A

Väljaõppetehnoloogia kursusel töötati välja või revalveeriti viis kursusekava

28.09.2009
4.-14. augustini ja 14.-24. septembrini viidi Kaitseliidu Koolis läbi väljaõppetehnoloogia kursus, mille raames töötati välja või revalveeriti viis kursusekava.
Kursus lõppes 24. septembril väljaõppe- ja kursuskavade piduliku esitlusega selleks kokkukutsutud komisjoni ees. Kursuse, mille põhieesmärgiks on väljaõppetehnoloogia mudeli õppimine ja rakendamine, lisaväärtuseks on see, et nelja nädala töö tulemusena valmivad või jõuavad vähemalt valmimisjärku päris reaalselt kasutatavad väljaõppe- ja kursusekavad. Sel aastal töötasid kolmeliikmelised grupid välja kolm uut kursust (laskeinstruktori kursuse II etapi, rühmaparameediku erialakursuse Kaitseliidus ja Naiskodukaitse PR-kursuse) ning revalveerisid ehk siis vaatasid üle ja uuendasid kaht kursust (nooremallohvitserikursust Kaitseliidus ja reservvanemallohvitserikursust Kaitseliidus).
Kaitseliidu Kooli ülema ja väljaõppetehnoloogia kursuse ülema leitnant Riina Nemvaltsi hinnangul läks kursus hästi ja ta avaldas heameelt selle üle, et kursusel osalesid üheskoos nii Kaitseliidu teenistujad kui ka kaitseväelased, riigiametnikud ja vabatahtlikud liikmed, sest see suurendab organisatsiooni sidusust. Ta tõdes, et kuna tegemist on alles algstaadiumis, mitte sissetöötatud valdkonnaga, ei olnud kursus kellelegi kerge. Ent hoolimata pingutust nõudvast õppetööst olid kursuslased kooli ülema sõnul positiivsed ja väga pühendunud ning selle tulemusena on jälle tehtud samm edasi väljaõppesüsteemi arendamisel nii süsteemselt läheneda oskavate inimeste kui ka uute väljaõppe- ja kursusekavade juurde saamise kaudu. Leitnant Nemvalts märkis äsja lõppenud kursuse väärtusena veel seda, et üle mitme aasta said väljaõppetehnoloogia kursusel õpetajana praktiseerida uued inimesed ja see on suur panus kõnealuse kursuse jätkusuutlikkuse loomisel.
Laskeinstruktori kursuse II etapp, mis töötati välja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõjaväepedagoogika instruktori staabiveebel Andri Harkmanni, Tartu maleva nooreminstruktor veebel Olev Juursalu ja Kaitseliidu Kooli nooreminstruktor vanemseersant Rainer Ristimetsa poolt, on mõeldud neile, kel I etapp juba läbitud ja kes tahavad saavutada lisaks pädevust viia läbi taktikalisi laskmisi, jao lahinglaskmisi ja käsigranaadi viskeharjutusi.
Rühmaparameediku erialakursus Kaitseliidus töötati välja küll Naiskodukaitse ja Kaitseväe Logistikakeskuse tervisekeskuse väljaõppeosakonna ühise panuse tulemusena, aga mõeldud on see kogu Kaitseliidule. Kursust kirjutasid kaitseväe tervisekeskuse meditsiiniväljaõppekeskuse parameedikute väljaõppejaoskonna ülem leitnant Elle Jürgenson, kaitseväe rühmaparameediku kvalifikatsiooniga Naiskodukaitse esinaise asetäitja Kersti Podmošenski ja Tartu ringkonna vabatahtlik naiskodukaitsja ning töötervishoiuarst Varju Vaher. Kuigi tegu on eelnevalt palju ettevalmistusi nõudva kursusega ja väljaõppekava kinnitamiseni tuleb käia veel pikk tee, on siiski õrn lootus, et esimesed Kaitseliidu enda koolitatud rühmaparameedikud alustavad õpinguid juba aastal 2010.
Naiskodukaitse instruktorid Eveli Sammelselg, Leane Morits ja Tiia Mettus töötasid välja Naiskodukaitse PR-kursuse, mis on tõhus ja ammuoodatud täiendus Naiskodukaitse erialasesse väljaõppesse. Kursus on mõeldud ringkonna PR-gruppide liikmetele, esinaistele, juhatuse liikmetele ja ringkonna instruktoritele, et anda neile vajalikke teadmisi mainekujundusest, sisekommunikatsioonist ja ajaloo jäädvustamisest. Nii kirjutajad ise kui ka esitlusi kuulanud komisjon leidis, et mainitud kursus on tegelikult rakendatav ka näiteks noorteorganisatsioonidele ja kogu Kaitseliidule. Pilootkursus vastvalminud kursusekava põhjal algab juba kuu aja pärast.
Reservvanemallohvitserikursust Kaitseliidus revalveerisid vastavalt Kaitseliidu Kooli sõjaväelise juhtimise instruktor nooremleitnant Deiv Bogens ja Viru jalaväepataljoni relvatehnik vanemveebel Erkki Uusen ning nooremallohvitserikursust Kaitseliidus Juhan Aus Kaitseliidu Koolist, Andres Ots Harju malevast ja vanemveebel Argo Villers Viru jalaväepataljonist. Olulisemate erinevustena võrreldes seniste kursusekavadega märkigem nooremallohvitserikursuse puhul innovatiivsemat lähenemist situatsioonülesannete lisamise kaudu ja vanemallohvitserikursuse puhul senisest suurema rõhu panemist lahingutegevust tagavatele ülesannetele.
Väljaõppetehnoloogia kursuse läbiviimise traditsioon taastati Kaitseliidu Koolis eelmisel aastal, kui nelja nädala vältel töötati välja samuti viis kursusekava.