et
en
Teksti suurus:
A A A

Veebel Jaak Põldma sai Kotkaristi hõberisti

04.02.2010
Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves tunnustas Vabariigi 92. aastapäeva puhul Kaitseliidu Sakala maleva Karksi malevkonna kaitseliitlast veebel Jaak Põldmat (64) Kotkaristi hõberisti teenetemärgiga.
Jaak Põldma on Kaitseliidu Sakala maleva taastajaliige. 1990-ndate aastate algul asutas ta Sakala maleva Lilli rühma ja oli selle kauaaegne rühmapealik. Jaak Põldma on teeninud Sakala malevas Karksi malevkonna pealiku ametikohal ja hetkel täidab Karksi mvk 1. kompanii kompaniipealiku abi ametikohuseid. Ta on aastaid olnud Karksi malevkonna ja seejärel ka Sakala maleva juhatuse koosseisus, seda nii oma ametikohast tulenevalt kui valitud liikmena.

Jaak Põldma on alati huvitatud Sakala maleva ürituste edukast läbiviimisest. Tema algatusel ja pideval osavõtul taastati, täiustati ja korrastati mitmeaastase ühiskondliku töö tulemusena Lilli laskerada, kusjuures märkimisväärne osa masinatöödest tehti Jaak Põldma isikliku traktori ja mootorsaagidega, tema enda kulul.

Ta on lubanud väljaõppeürituste läbiviimisel korduvalt kasutada oma talumaid. Möödunud aasta septembris toimunud Rebaseretke finišipaik oli Jaak Põldma õues, kusjuures varustuse kaalumiseks andis ta kasutada ühe kõrvalhoone ja osalejatele pesemisvõimaluse loomiseks küttis soojaks talu kaks sauna.

Jaak Põldma on osalenud aktiivselt nii malevasisestel õppustel, maleva üritusel kui ka Kaitseliidu Kooli korraldatud koolitustel. Ta on toonud Kaitseliidu ridadesse kümneid tublisid mehi ja naisi, kaitseliitlased on ka Jaak Põldma kaks poega ning tütar. Oma pikaajalise tegevusega on ta väärikaks eeskujuks nooremale põlvkonnale.

Lisaks aktiivsele tegevusele Kaitseliidus on Jaak Põldma muudeski ühiskondlikes tegevustes südame ja hingega osalenud ning praegugi osalemas. Kauaaegse Polli metskonna metsaülemana on ta olnud kunagiste koolimetskondade loomise ja arendamise eestvõtjaks, väga suure hulga koolinoorte juhendajaks metsaistutustöödel ja loodusteemadel jutuvestjaks erinevatel üritustel. Praegugi leiab ta aega ja energiat kaasa lüüa Lilli loodusmaja tegevuses, tutvustades noortele huvilistele looduse saladusi, metsandust ja jahindust.

Jaak Põldma on Lilli Metsaseltsi üks asutajaid ja selle tegevuse peamine eestvedaja. Seltsi kaudu on väärtuslikku nõu, tuge ja materiaalset toetust saanud paljud piirkonna erametsaomanikud.

Jaak Põldma on olnud Karksi Vallavolikogu liige. Kui 1990-ndate lõpul algas Karksi-Nuias tegevus Vabadussõja mälestussamba taastamiseks, valiti ta Vabadussõja Mälestuse Jäädvustamise Karksi-Nuia sihtasutuse juhatuse liikmeks. Sõnaka ja asjalikke ettepanekuid tegeva liikmena on ta sihtasutuse juhatuses siiani, kusjuures 2008. aastal jõudis sihtasutus Jaak Põldma aktiivsel kaasabil oma peamise eesmärgini – 1936. aastal esmakordselt avatud ja hiljem okupatsioonivõimu käsilaste purustatud mälestussammas taasavati Karksi-Nuias 6. septembril väga meeldejääva tseremooniaga ning kõrgetasemelise seltskonna osavõtul. Jaak Põldma oli lisaks ühiskondliku tööga antud panusele ise ka üheks samba heaks rahalise annetuse tegijaks.

Jaak Põldmad on varem autasustatud Kaitseliidu Valgeristi II klass ja Kaitseliidu teenetemedali II klassiga, samuti oli ta Sakala maleva tuletooja 2006. aasta Võidupüha paraadil.

Presidendi poolt Vabariigi 92. aastapäeva puhul teenetemärkidega tunnustatute seas on ka teisi kaitseliitlasi, näiteks Valgetähe V klassi teenetemärgi sai major Meelis Kivi, Kotkaristi IV klassi kolonelleitnant Kaupo Kiis ja Marek Unt, Kotkaristi V klassi Lembit Samel ning Kotkaristi Kuldristi mõõkadega Toomas Mikk ja Aare Viirmaa.