et
en
Teksti suurus:
A A A

Viru kaitseliitlased õpivad lõhkama

21.06.2010
Kaitseliidu Viru malev korraldas nädalavahetusel Rutja harjutusväljal lõhkajate väljaõppe, kus osalesid lisaks Viru maleva võitlusgrupi ja lahingukompanii võitlejatele Alutaguse ja Jõgeva maleva kaitseliitlased.
Tegemist oli A-kategooria lõhkajate väljaõppega vabatahtlikele kaitseliitlastele. Sellel erialasel algkursusel õpetatakse esmaseid teadmisi lõhkeainete kasutamisest ja ohutustehnikast.

Antud kursus annab vajalikud teadmised ja oskused, kuidas käsitseda lõhkematerjale, koostada ja paigaldada laenguid ning paljugi muud lõhkajale vajalikku.

"Teadmised, mis te siit saate, on vajalikud lahingülesannete efektiivseks täitmiseks, " rõhutas Pioneeripataljonis nooreminstruktorina töötanud ja eelmisel aastal Viru malevasse naasnud vanemveebel Urmas Aid.

Lõhketöid tehakse kaitseväes ja kaitseliidus mitmesuguste pioneeriülesannete täitmisel. "Igal kaitseliitlasel peaks olema minööri A-kategooria,“ sõnas vanemveebel Urmas Aid, kelle sõnul pole Viru malevas taolist väljaõpet korraldatud juba aastaid.

Laupäeval toimunud kursuse teoreetiline osa viidi läbi Viru maleva staabis ja praktiline pool Rutja lennuväljal. Kahel nädalavahetusel läbi viidud kursusel osales kokku 50 kaitseliitlast.

Lõhketöid võib teha ainult lõhkaja kvalifikatsiooni omav isik ning vastavad erialased teadmised on eelduseks lõhketöödel osalemisel.

Lõhkajakursus lõppes mõlema päeva lõpus eksamiga, mis testis õppuse käigus omandatud
teadmisi.

Vastavalt erialaväljaõppe ja praktiliste lõhketööde läbiviimisele on kaitseväes ja kaitseliidus neli lõhkaja kategooriat: A, B, C ja D. Vanemveebel Urmas Aidi sõnul on järgmisel aastal plaanis viia Viru malevas läbi ka B-kategooria lõhkajate väljaõpe.