et
en
Teksti suurus:
A A A

Virukad praktiseerisid oskusi lahingumeditsiinis

08.02.2010
Nädalavahetusel viidi Viru malevas läbi praktiline lahingumeditsiini õpe, mis pani proovile eelkõige malevlaste füüsilise vastupidavuse. Kursus eeldas õppuritelt teadmisi kannatanu abistamisel ja ka sõduri baaskursusel õpitud oskusi.
6.-7. jaanuaril vältas Viru maleva õppeklassis ja Rutja harjutusväljal seersant Vahur Lichti eestvedamisel meditsiõniõpe, mis oli oma ülesehituselt ebatavaline: läbi erinevate situatsioonülesannete selgitati õppuritele katastroofimeditsiini teooriat. Proovile pandi kaitseliitlaste füüsiline tugevus kannatanu transportimisel, sõdurioskused ja jao omavaheline koostööoskus ning teadmised ja oskused kannatanu abistamisel.

Kolmekordse välismissiooni kogemusega ja hetkel Scoutspataljonis teeniv seersant Licht toonitas esimesel päeval, et sõjaväemeditsiin on sarnane katastroofimeditsiinile ehk ekstreem-meditsiinile.

Maleva väljaõppeülema eesmärk oligi lisaks tavapärastelt õpitud esmaabioskustele luua kursuslastele võimalus harjutada tegutsemist lahingolukorras.

Esimesel päeval prooviti õppeklassis läbi tegevus erinevate vigastuste korral, mida järgmisel päeval ka maastikul praktiseeriti. Instruktor põimis situatsioonülesannetesse erinevaid laskevigastusi, mille käigus kaitseliitlased said harjutada žguti paigaldamist, kaela- ja jäsemete lahastamist ja teha rõhksidet.

Situatsioonides määras abi andmise õnnestumise jaoülema oskus 101 % võitlejaid eesmärgipäraselt kasutada. Olulisel kohal oli ka triaaž, võitlejate oskused, kiirus ja füüsiline vastupidavus.

Taaskord missiooniplaane kevadeks seadev Licht rõhus tagasisides kaitseliitlaste heale motiveeritusele. „Nähes teie nägusi, on teie motivatsioon kõrge,” sõnas ta rahulolevalt kursuse lõppedes ja lootis võimalusel Viru malevas kevadel läbi viia sarnase jätkukoolituse.

“ Hoiame seda motti,“ lisas Licht relvavendlikult, kes on Kaitseliidu Rapla maleva liige ja tegeleb Järvakandi noortega.