et
en
Teksti suurus:
A A A

Virumaal algab Kaitseliidu õppus Põhjakonn

31.08.2016
2.-4. septembrini Ida- ja Lääne- Virumaal toimuv Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna õppus Põhjakonn on sel aastal osalejaterohkem ja rahvusvahelisem kui kunagi varem.
Viru maleva pealiku kolonelleitnant Marek Laanisto sõnul oli õppus algselt planeeritud Kaitseliidu Viru, Järva ja Tallinna malevate allüksustele kuid Kaitseliidus 2012ndast kuni 2014nda aastani toimunud struktuurimuudatused on tõstnud oluliselt tegevväelaste ja palgaliste valmisolekut riigikaitsesse panustama ja sõjalisest väljaõppest osa võtma. „Samuti meie liitlaste huvi on kõrge ka praktilise poole pealt. Õppuse ala on tekitanud väga suurt huvi ning hea omavaheline läbisaamine on teinud õppusest täna üleriigilise Põhjakonna,“ ütles kolonelleitnant Laanisto.
 
Kokku osaleb õppusel ligi 2000 võitlejat. Kaitsjate poolel harjutavad üksuste ja staapide vahelist koostööd lahintegevuse läbiviimisel Viru, Alutaguse, Järva ja Jõgeva maleva kaitseliitlased koos välispartneritega Leedu vabatahtlikust kaitseväest ja Suurbritannia Wales´i kuninglikust rügemendist.
 
Vastutegevust pakuvad Põhja maakaitseringkonna Tallinna ja Rapla maleva kaitseliitlased koos Scoutspataljoni motoriseeritud kompanii ja välispartneritega Ameerika Ühendriikidest. Lisaks toetavad õppust Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ning Lääne ja Lõuna maakaitseringkonna kaitseliitlased ja tegevväelased. Õppuse ajal teostab vaatlus- ja luurelende Õhuväe helikopter R44.
 
Kõige intensiivsemad lahingtegevused toimuvad 3. septembril kell 07.00 – 23.00 Vasknarva-Iisaku vahelisel alal ning 4. septembril kell 07.00 –14.00 Iisaku-Avinurme-Tudulinna piirkonnas. Õppuse käigus arvestatakse öörahuga ning öisel ajal võib esineda üksikuid laske ja valgusrakettide kasutamist üksnes hõreasustatud aladel.
 
Kõik huvilised, kes soovivad näha tanke, soomukeid, jalaväe raskerelvi ja automaatkäsitulirelvi, on oodatud sõjatehnika näitustele, mis toimuvad 2. septembril kell 14.00-16.00 Avinurme keskuses ja 17.00-19.00 Iisaku gümnaasiumi juures.
 
Seoses Põhjakonnaga võib 2. septembri õhtul ja 4. septembri pärastlõunal Peterburi maanteel ning teistel Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Järva ning Jõgeva maakondade teedel kohata õppusel osalevate üksuste kolonne. Palume liiklejatelt mõistvat suhtumist.