et
en
Teksti suurus:
A A A

Võidutule viivad maakondadesse üksuste pealikud

15.06.2010
Kaitseliidu korraldusel peetav võidupüha paraad on 23. juunil Viljandis, kus rivis on kaitseliitlased, kaitseväelased, naiskodukaitsjad, noorkotkad ning kodutütred. Võidupüha kõne peab ning võidutuld jagab tuletoojatele Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves.

Tänavuse võidutule maakondadesse viijad on teenekad malevkondade ja üksikkompaniide pealikud, kes on oma vabatahtliku tegevusega teistele eeskujuks. Malevate poolt välja valitud tuletoojad on pühendunud ja tegutsemistahtelised mehed, kes on panustanud oma vaba tahet ja aega organisatsiooni arengusse, nad on liidrid, kes tõhusalt tegelevad oma üksustesse kuuluvate kaitseliitlaste motivatsiooni ja nende väljaõppe taseme tõstmisega.

Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves annab võidutule maakondade tuletoojatele üle 23. juunil kell 11 algaval võidupüha paraadil Viljandis Vabaduse platsil. Iga maleva kaitseliitlane viib võidutule kodumaakonda, kus see antakse maakaitsepäeva tähistamise üritustel omakorda üle valdade/linnade esindajatele, et see jõuaks nii kogu Eesti jaanituledeni.

2010. aasta tuletoojad on:

Alutaguse malev: veebel EINAR JUUSE (57) Jõhvi malevkonna pealik

Harju malev: nooremleitnant AARE HAMMER (55) Männiku malevkonna pealik

Jõgeva malev: lipnik EERO SAAR (35) Põltsamaa Üksikkompanii pealik

Järva malev: seersant URMAS KÕONURM (49) Paide Üksikkompanii pealik

Lääne malev: Läänemaa - nooremveebel VAHUR TOOMAS (39) Risti malevkonna pealik
Hiiumaa - leitnant URMAS SELIRAND (61) Hiiumaa malevkonna pealik

Põlva malev: nooremleitnant RAIVO PEHK (33) Põlva maleva lahingkompanii ülem

Pärnumaa malev: major MAREK LAANISTO (37) Kikepera malevkonna pealik

Rapla malev: leitnant KALEV KIVISTE (51) Rapla maleva Kaiu miinipildujapatarei pealik

Saaremaa malev: reamees TOOMAS KASK (45) Kuressaare üksikkompanii pealik

Sakala malev: leitnant VALDUR KILK (49) Karksi malevkonna pealik

Tallinna malev: malevlane REIN-KARL LOIDE (68) Lääne malevkonna pealik

Tartu malev: vanemseersant RIHO ILLAK (55) Akadeemilise malevkonna pealik

Valgamaa malev: vanemseersant ALEKSANDER MÕTTUS (58) Otepää üksikkompanii pealik

Viru malev: leitnant KALLE LAMUS (50) Tapa üksikkompanii pealik

Võrumaa malev: leitnant SVEN KASK (40) Võru malevkonna pealik

Varem on võidutule maakonda viinud Kaitseliidu malevate pealikud, tublimad vabatahtlikud kaitseliitlased, maakonnast pärit kõrgeima auastmega kaitseväelased, välismissioonidel osalenud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad ja kodutütred, kaitseliitlased koos noorkotkastega, mullu Kaitseliidu järjepidevuse kandjad.

Võidutule maakondadesse saatmise komme pärineb aastast 1936, kui president Konstantin Päts süütas pealinnas võidupühaüritustel võidutuletõrviku ja mootorratturitest kaitseliitlased viisid tule laiali üle riigi igasse linna ja maakonda.