et
en
Teksti suurus:
A A A

Aasta allohvitser on veebel Renee Aluste Harju malevast

17.11.2022
Autor: Ardi Hallismaa
Kaitseväe 104. aastapäevale pühendatud vastuvõtul kuulutati välja aasta ohvitser ja allohvitser. Aasta ohvitseriks valiti kolonel Margo Grosberg ning aasta allohvitseriks veebel Renee Aluste.
Parimate ohvitseride ja allohvitseride tunnustused andsid üle kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem, Kaitseväe veebel ülemveebel Enn Adoson ja riigikaitse edendamise sihtasutuse nõukogu esimees kolonelleitnant Toomas Luman.
Aasta allohvitser veebel Renee Aluste teenib Kaitseliidu Harju malevas instruktorina. Ta alustas teenistust kaitseväes 2009. aastal ning teenib Kaitseliidus 2017. aastast. Teda on autasustatud kaitseväe pikaajaise teenistuse medaliga ning ta on osalenud kahel välisoperatsioonil. Käesoleval aastal läbis ta USA Rangeri kursuse, mida tuntakse kui ühte kõige raskemat ja kompetentsemat jalaväe katsumust.
Aasta ohvitseriks valitud kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg on kaitseväes erinevatel ametikohtadel teenistuses olnud üle 30 aasta. Teda on muu hulgas autasustatud Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga, Kaitseväe peastaabi teeneteristiga ning Kaitseministeeriumi kuld-rinnamärgiga.
Ohvitseri ergutuspreemiad pälvisid major Tõnis Pärn ja major Erki Kala. Allohvitseri ergutuspreemia said veebel Ragnar Looris ja veebel Eduard Värä.