et
en
Teksti suurus:
A A A

Aasta naiskodukaitsja on Viljandi- ja aasta kaitseliitlane Valgamaalt

14.02.2021
Anti Altement ja Jane Koitlepp
Autor: Kristjan Prii
Aasta naiskodukaitsja on Viljandi- ja aasta kaitseliitlane Valgamaalt
Aasta 2020 naiskodukaitsjaks valiti Jane Koitlepp Naiskodukaitse Sakala ringkonnast ja aasta kaitseliitlaseks Anti Altement Kaitseliidu Valgamaa malevast.

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming andsid täna Tallinnas võitjatele üle rändauhinnad, milleks on pronksist kaitseliitlase ja naiskodukaitsja kujud.

Lisaks said kõik nominendid Kaitseliidu ülema ja kaitseministri hinnalised kingitused.

2020. aasta naiskodukaitsja on Jane Koitlepp Naiskodukaitse Sakala ringkonnast. Ta on ringkonna esinaine, pühendunud naiskodukaitsja, kes leiab pere kõrvalt väga arvukaid tunde organisatsiooni arendamiseks. Ta on lõpetanud nooremallohvitseri kursuse ja talle on omistatud nooremseersandi auaste. Ta on staabiassistent, esmaabi ja ohutushoiu instruktor ning tegus avalike suhete korraldaja. Jane kireks on “Ole valmis!” mobiilirakenduse tutvustamine ning seeläbi on ta aidanud harida elanikkonda ohutuse ja turvalisuse teemadel. Tema südameasjaks organisatsioonis on koostöö Kodutütardega, uute liikmete värbamine ning juhtide- ja instruktorite koolitamine. Ta on erakordselt süsteemne ja põhjalik juht, kes suudab eesmärgipäraselt tegutsema panna ka teised liikmed. Ta on heaks eeskujuks meile kõigile.

2020. aasta kaitseliitlane Anti Altement on Kaitseliidu Valgamaa maleva Helme üksikkompaniis jaoülem, tsiviilelus puidutöö tegija ja hea isa oma lastele - see on oluline osa tema elust ja praegustest tegevustest, samas pühendumusest ning aktiivsest eluhoiakust. Kunagi ei ole tema suust kuulda olnud väidet ei jõua või ei saa. Alati on ta olemas ja alati on ta osalemas. Peaaegu polegi üritusi ja õppusi, kus ei ole Antit. NAK`i lõpetamise järel 2017.a on osalenud aktiivselt väljaõppeüritustel, õppustel SIIL, KEVADTORM, SIBUL pühendunud sõduri ja jaoülemana. Viimaste aastate jooksul on jätkunud aega ja pühendumust noorte riigikaitselise hariduse toetamisel osalemisega lastelaagrites, seiklusradadel ja viimasena Riigikaitseõpetuse laager RR69 septembris 2020 Kuperjanovi jalaväepataljonis instruktori ja rühmaülemana. Ei ole ühtegi teemat ega tegevust, milles Anti ei oska kaasa rääkida.

Aasta naiskodukaitsjat ja kaitseliitlast valiti 11. korda. Kokku oli aasta naiskodukaitsja nominente 15 ning aasta kaitseliitlase nominente samuti 15.

Konkursi põhieesmärgiks on vabatahtlikul initsiatiivil põhineva organisatsiooni arendamise olulisuse esiletõstmine. Kõik konkursil osalevad kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad on olnud Kaitseliidu vabatahtlikud liikmed vähemalt kolm aastat, on oma tegevusega teistele eeskujuks ja andnud Kaitseliidu arengusse märkimisväärse panuse.