et
en
Teksti suurus:
A A A

Ajakirja „Kaitse Kodu!“ esmanumbri ilmumisest saab 85 aastat

14.10.2010
14. oktoobril 1925. aastal ilmus Kaitseliidu häälekandjana ajakirja „Kaitse Kodu!“ esmanumber. Tänaseks on ajakirja üllitatud 543 numbrit, neist 97 on ilmunud pärast Eesti iseseisvuse taastumist. „Kaitse Kodu!“ kuulub vanimate seni järjepidevalt ilmuvate eesti ajakirjade hulka.
Esimene katse Kaitseliidu häälekandjat asutada tehti juba 1920. aastal, mil ilmus küll vaid kaks numbrit väljaannet „Kaitseliitlane“. Pärast 1924. aasta 1. detsembri putšikatset hakati Kaitseliitu taasorganiseerima, Kaitseliidu tegemisi kajastati esialgu 1925. aasta aprillikuust kuni juuli lõpuni läbi ajakirja „Sõdur“ 17. numbri eraldi lisana „Kaitseliitlane“.

11. septembril 1925. aastal kinnitas Kaitseliidu keskjuhatus üksmeelselt Kaitseliidu häälekandja põhialused ja otsustas hakata välja andma oma, esialgu kaks korda kuus ilmuvat 24-leheküljelist ajakirja. Esimene number ilmus 14. oktoobril samal aastal 40-leheküljelisena, trükiarvuga 18 000 eksemplari ja seda levitati proovinumbrina üle maa. Esinumbri kaanel on Kalevipoja mõõtu muistne sõdalane, mõõk ühes ja kilp teises käes, autoriks ajakirja kujundaja Peet Aren.

Osava reklaami ja väljaande sisu väärtuslikumaks ning välimuse kaunimaks muutmisega kasvas „KK!“ menu lugejaskonnas ning 1928. aasta lõpus võib seda pidada juba Eesti üheks loetavamaks ajakirjaks. 1929 – 1932 ilmus „KK!“ senise kahe korra asemel kuus igal nädalal. „KK!“ viimane sõjaeelne number ilmus 20. juunil 1940.

„KK!“ uus algus oli 1993. aastal, mil ajakiri taas Kaitseliidu hõlma alla ilmuma hakkas. Ajakirja anti välja paraku vaid neli numbrit kuni 1995. aastal peatoimetajana tööle asunud Ivar Jõesaare juhtimisel taas perioodiliselt ilmuma hakkas. Täna ilmub „KK!“ 8 korda aastas tiraažiga 7500 eksemplari.

Kapten Jõesaare sõnul on tänase „Kaitse Kodu!“ eripäraks tavalise kaitseliitlaste suur panus ajakirja koostamisse. „Suur osa ajakirjanumbri sisust sünnib Kaitseliidu ja tema eriorganisatsioonide liikmete enda sulest,“ rõhutas peatoimetaja. „Kaitse Kodu!“ alaline meeskond koosneb peatoimetajast Ivar Jõesaarest, tegevtoimetajast Taive Kuusest, keeletoimetajast Viire Villandist ja küljendajast Matis Karust.

„Kaitse Kodu!“ näol on tegemist vanuselt viienda tänapäevani ilmuva eesti ajakirjaga (vanemad on vanuse järjekorras „Sõdur“, „Ajalooline Ajakiri“, „Looming“ ja „Eesti Naine“).

„Kaitse Kodu!“ tegijad läbi aegade:

Vastutavad toimetajad / Peatoimetajad:

1925 – 1929 Viktor Neggo, KL II (propaganda) osakonna pealik
1929 – 1934, 1935 - 1940 kol-ltn Jaan Maide, KLPS ülem
1934 – 1935, 1940 kol-ltn August Balder, KLPS ülema asetäitja
1993 Laura Baumverk
1994 – 1995 Juhan Kõdar
1995 – 2010 kpt Ivar Jõesaar

Tegevtoimetajad:

1925 – 1926 Paul Olak (toona Eesti Ajakirjanikkude Liidu esimees)
1926 – 1927 Juhan Jaik (hijem tuntud peamiselt kirjanikuna)
1927 – 1929 Evald Jalak (pseudonüüm Eevalt Viskel)
1929 - 1932 Leonhard Sõerd
1932 – 1940 kpt Aadu Truuvere, KLPS kultuuri- ja informatsioonijaoskonna pealik
1993 Hans Ulmiste
1994 – 1995 Laura Baumverk
2006 - … n-ltn Taive Kuuse