et
en
Teksti suurus:
A A A

Kolonel Aleksander Seiman (1886-1941)

Kaitseliidu ülem 17.12.1924-10.02.1925

Sündinud 23. jaanuaril 1886 Pärnumaal Tõstamaa vallas Kastna mõisateenijate peres.

Haridus
:

Pärnu 4-klassiline linnakool
1904-1907 Vilno Sõjakool

Teenistuskäik ja ühiskondlik tegevus
:

1907-1910 Nooremohvitserina 6. Geok-Tepinski tagavarapataljonis Taga-Kaspia sõjaväeringkonnas
1910-1917 Roodu- ja pataljoniülemana 19. Turkestani kütipolgus. I Maailmasõjas sai lahingus türklastega raskelt haavata
1917-1918 1. Eesti polgu ülema abi
1918-1919 4. jalaväepolgu formeerija ja ülem
1919-1924 Teenistus Sõjavägede Staabis, sh ülemjuhataja staabiohvitseri ja sõjaväe korraldusvalitsuse ülemana
1924-1925 Kaitseliidu ülem
1925-1927 Ranna-, Õhu- ja Sisekaitse ülema abi
1927-1936, 1938-1940 Talupidaja Mõigus

Oma põhitöö kõrvalt oli valitud ka sõjavägede staabi aukohtu ja Ohvitseride Keskkogu juhatuse liikmeks. Vabaduse Risti Vendade Ühenduse Tallinna osakonna liige, Kaitseliidu Harju maleva ja tuletõrjeühingu liige.

12.03.1934 kolonel Seiman kui vabadussõjalaste liikumise aktiivne tegelane ning Vabadussõjalaste Keskliidu juhatuse liige arreteeriti.

Sõjaringkonnakohtu otsusega 1936.a. maist mõisteti talle 20 aastat sunnitööd koos auastmete ja Vabadusristide äravõtmisega.

Vabanes vanglast 1938. aasta amnestiaga, 1939 ennistati Vabadusristid ja 1940 koloneli auaste.

Auastmed
:

1907 alamleitnant
1910 leitnant
1916 alamkapten
1917 kapten
1917 alampolkovnik
1918 polkovnik

Autasud
:

Vabadusristi I/2, II/2 ja II/3
Sinalepa mõis, mille vahetas Mõigu mõisasüdame vastu
Püha Anna ordeni IV järk
Püha Vladimiri ordeni IV järk mõõkade ja lindiga

Aleksander Seiman arreteeriti 29.11.1940 ja lasti maha 5.04.1941 Tallinnas või Tallinna lähistel.