et
en
Teksti suurus:
A A A

Augusti lõpust kaiguvad üle Eesti Ussisõnad

21.08.2023
Augusti viimasel nädalal saab alguse õppus Ussisõnad, mille raames ligi 10 000 maakaitseüksuste reservväelast värskendab õppekogunemisel oma üksikvõitleja individuaalseid sõjalisi baasteadmisi. Lisaks harjutatakse jao- ning rühma tasemel vastase kulutamist ja varitsuste ning tõkete püstitamist.
„Operatsiooniga Ussisõnad suurendame me sõjaaja kaitseväge 10000 inimese võrra. Sisuliselt on see üks suuremaid kvantitatiivseid arenguhüppeid kaitseväe ajaloos, mis toimub pooleteise aasta jooksul. See on kahtlemata suur väljakutse kaitseväele ja Kaitseliidule, kuid julgeolekuolukord meie ümber ei anna meile õigust teha neid asju aeglasemalt või väiksemas mahus,“ ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem.

„Eesmärgi saavutamiseks on aga määrava tähtsusega reservväelastest jao- ja rühmaülemate roll oma alluvate juhtimises ja ka väljaõppes. Mõnes mõttes suurendame me oma kaitsevõimet sarnaselt Ukrainaga 2022 aasta märtsis, kuid meil on olnud terve aasta ettevalmistusteks ja meie pole hetkel lahingutes,“ lisas kindral Herem.

Ussisõnadel osalevad valdavalt need reservväelased, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu, kelle ajateenistusest on möödunud üle viie aasta ja kelle senised ametikohad on täidetud hiljem ajateenistuse lõpetanud reservväelastega. Samas võimaldab nende väljaõpe jätkuvalt täita sõjalisi ülesandeid.

Ussisõnade aktiivsem tegevus toimub 28. augustist 8. oktoobrini. Selles ajavahemikus korraldavad kõik Kaitseliidu maakaitseringkonnad koostöös kaitseväe üksustega neile määratud üksuste väljaõppe. Iga üksuse väljaõpe on jagatud ülemate väljaõppeks, põhikoosseisu väljaõppeks ja koostegevusharjutuseks.

Üldjoontes kestab iga maakaitseringkonna korraldatav väljaõpe ligi 10 päeva. Aktiivsemat tegevust on regiooniti oodata järgnevalt:
– Põhja maakaitseringkonna vastutusala: 28. august-10. september
– Kirde maakaitseringkonna vastutusala: 13.-22. september
– Lääne maakaitseringkonna vastutusala: 20.-29. september
– Lõuna maakaitseringkonna vastutusala: 15.-24. september ja 29. september-8. oktoober

Maakaitse on kaitseväe sõjaaja koosseisu kuuluv territoriaalne struktuur, mis katab ühtse tiheda turvavaibana kogu Eesti. Maakaitse struktuur on mehitatud sõjaaja ametikohtadele määratud reservväelaste ja kaitseväekohustuse võtnud kaitseliitlastega.

Lisainfot on võimalik saada veebilehelt www.mil.ee/maakaitse ja õppuse kutsel märgitud kontaktidelt. Kutse saamist on võimalik kontrollida veebilehelt www.kaitsevaeteenistus.ee.