et
en
Teksti suurus:
A A A

Major Benno Leesik (1960-2006)

Kaitseliidu ülem 08.06.1999 - 25.03.2006

Sündinud 17. jaanuaril 1960 Haapsalus.

Haridus
:

1967–1975 Pärnu Internaatkool
1975-1978 Väike-Maarja Kutsekeskkool
1996 Tartu Ülikool, õigusteaduskond. Põhja Balti Politseiakadeemia kursused politseitöö juhtimise alal
1997 Föderaalse Juurdlusbüroo kursused erioperatsioonide läbiviimisest
1998 Kaitseväe Lahingukooli reservohvitseride kursused
1999-2000 Soome Maakaitse Kõrgkooli Eesti riigikaitse kõrgema juhtkonna erikursus

Teenistuskäik
:

1980-1982 ajateenistus Nõukogude Armees, õhtutõrje raketivägede kooli instruktor
1982-1998 Haapsalu rajooni siseasjade osakond – Lääne Politseiprefektuur, korrapidaja abist ülemkomissarini
1998 Kaitseväe juhataja nõunik Kaitseliidu küsimustes
1998-1999 Kaitseliidu Peastaabi ülema kt
1999-2006 Kaitseliidu ülem

Kaitseliidu Lääne maleva liige aastast 1992, rühmapealik, mereüksuste pealik.

Auastmed
:

1998 nooremleitnant
1998 leitnant
1999 kapten
2002 major

Autasud
:

Kaitseliidu Valgeristi I järk
Õhuväe teeneterist
Mereväe teeneterist
Taani Kodukaitse teenetemedal
Soome Reservistide Liidu teenetemedal
Leedu Šauliai Liidu aumärk
jpt

Maetud 2006. aastal Tallinna Sõjaväekalmistule