et
en
Teksti suurus:
A A A

Eeskirjad ja kokkuvõtted

Eeskirjad:

Taktikalise laskmise reegliraamat

KL laskevõistluste üldjuhend

KL spordimärgi statuut ja tunnistuse näidis 1 ja näidis 2.

Team Kaitseliit juhend ja esildise vorm

Kaitseliidu laskur- ja kütiklassinormide täitmise juhend, kütiklasside ning laskurklasside normid on kinnitatud Kaitseliidu ülema 04. jaanuar 2021 käskkirjaga K-0-13/21/68U. Klassinormi avalduse vorm


Kokkuvõtted:

KL spordiaasta kokkuvõte 2023