et
en
Teksti suurus:
A A A

Eesti lipu 138. sünnipäeva tähistas ka Kaitseliidu keskkogu

05.06.2022
Kaitseliidu keskkogu tuli 04.06.22 kokku Pärnumaale, et langetada organisatsiooni käekäigu jaoks vajalikke otsuseid. Traditsiooniliselt nõudis tähelepanu eelneva majandusaasa aruande ja selle perioodi keskrevisjonikomisjoni kontrollaruande kinnitamine, aga päeva sisse mahtus ka teisi olulisi sõnavõtte.
Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi tegi vahekokkuvõtte eelnenud koosoleku vahelisest perioodist, peatus toimunud õppusel Siil, aga tõi esile ka organisatsiooni ees seisvaid väljakutseid seotult liikmete aktiivsuse, nende parema kaasamise ja ühtse küünarnukitunde loomisega. Ülem rõhutas, et maakaitse areng on plaanipärane, kuid tähelepanu peab jätkuma nii sõjalisele kui ka mittesõjalisele komponendile selles.

Kaitseliidu keskkogu liikmed said värskeima info organisatsiooni infoportaali arengutest, nägid seejuures oma silmaga portaali tänaseid võimalusi ja kuulsid oma kõrvaga, mis on veel arendajal töös. Vabatahtliku infoportaali kasutuselevõttu ootab kogu organisatsiooni liikmeskond, sest küsitlustest on selgunud, et just kehv info liikumine on paljude probleemide juurpõhjus. Portaal annab võimaluse vahetada väljaõppeinfot, planeerida paremini, saada kohesemalt sisukamat tagasisidet ja palju muud. Ootused valmivale infokeskkonnale on suured.

Keskkogu viis end kurssi Kaitseliidu liikmete matuste korralduses kokkulepitava ühisosaga, nende kokkulepitud juhtnööride alusel kinnitab keskjuhatus lähiajal vastava juhendi. Traditsioonid loovad kõigi ootustele vastamise võimaluse ühetaoliselt ning on organisatsioonilt liikmetele antavaks toeks ka neile rasketel hetkedel.

Otsustuspunktide juurde esitas oma seisukohad Kaitseliidu vanematekogu esimees Neeme Väli, kes avas vanematekogus toimunud arutelu ning andis omapoolse sisendi hilisemaks hääletuseks. Esimees rõhutas, et Kaitseliidu vanematekogu roll on tähtsaim kui kunagi varem, kuivõrd muutuvates oludes on vaja Kaitseliiduga seonduvaid sõnumeid kommunikeerida ühiskonnale laiemalt ja selleks on kogu liikmetel vaja seda tähenduslikku tööd teha. Vanematekogu on ka õla alla pannud noorte ületuleku teema tähtsustamisele oma ringkirjaga struktuuriüksustele ja aktiivse osalusega noorteüritustel, nii on noorte ületuleku positiivne suund ka nende töövõit.

Töise päeva sisse mahtusid ka isikuvalimised. Kollegiaalsetest organitest vajas uuendust vanematekogu liikmeskond ja keskrevisjonikomisjon. Heaks kiidetud sai keskrevisjonikomisjoni esimehe Tiit Pruuli mandaadi pikendamine järgmiseks perioodiks. Vanematekogusse valiti Erik Reinhold, Einar Vallbaum, Aivo Kapten, Ulla Preeden ja Gunnar Havi. Uuendatud mandaadiga jätkavad Ivar Sibul ja Kurmet Müürsepp. Mandaat lõppes Angelika Narisel, Kaido Kaasikul ja Peeter Lorentsil.