et
en
Teksti suurus:
A A A

Eesti sihtüksust Wisent 4 külastanud Kirde maakaitseringkonna ülem veendus tehtu kõrges kvaliteedis

29.03.2022
Poola maastikul töödega tutvumas
Autor: Wisent 4 kaamerameeskond
Poolas asuva Eesti sihtüksuse külastuse eesmärgiks oli Kirde maakaitseringkonna ülemal kolonelleitnant (kol-ltn) Jaanus Ainsalul tutvuda tehtud töödega ja kohtuda sihtüksuse rühmaga.  Üksuse neljast jaost on kolm komplekteeritud Kirde maakaitseringkonna malevate baasil.  Lisaks andis põhjaliku ülevaate üksuse paiknemisalast kontingendi ülem kol-ltn Andres Rekker.
Kol-ltn Ainsalu jäi nähtuga niivõrd rahule, et julges hinnata tehtut kõrgeima hindega. „See pole lihtsalt müüt et Eesti mees ja naine teevad väga head tööd. Endise piirivalvurina pole mul vajadust lisada õpetussõnu, ega anda nõu kuidas siinsel piiril kaitserajatisi tugevdada, meie kaitseliitlased on niivõrd kogenud, et kõigega suurepäraselt hakkama saada.“   Lisaks leiab kol-ltn Ainsalu et suureks abiks on ka Poola ja Eesti looduslike omapärade sarnasus: „ Selles mida siin tehakse, pole midagi uut, pigem ollakse siin lihvimas oma oskusi. Kuna siinne maastik ja looduskeskkond on sarnane, saavad kaitseliitlased kasutada Eestis  õpitut, saavad kasutada sama tehnikat ja võtteid.“
 
Rühmaga kohtudes tunnustas kol-ltn Ainsalu neid rajatiste kõrge kvaliteedi eest, lisaks tõi eraldi välja rajatud truupide ja parandatud ligipääsuteede väga hea kvaliteedi. „ Kaitseliitlased oskavad hästi kastuda nende käsutuses olevat kaitseväe rasketehnikat ja tööriistu. Igapäevaselt nende vilumus vaid suureneb, see omakorda annab kindlustunde et vajadusel oleme valmis kiirelt ja professionaalselt meile püstitatud ülesandeid ka Eestis täitma," ütles ta.
 
„Elamistingimused ja toitlustus on siin rühma jaoks samal tasemel nagu enamusel oma kodus. Meie inimesed siin on väga hästi Poola inimeste ja riigi poolt vastu võetud. Saame olla kindlad, kui meil peaks raske olema, siis saame kindlad olla et Poola  riik tuleb ka meile appi“ rõhutas kol-ltn Ainsalu.
 
Sihtüksuse Wisent 4 ülem kol-ltn Andres Rekker tervitas maakaitse ringkonna ülema visiiti: “Taoline külastus näitab, et on hästi välja arenenud sisemine side juhtkonna ja reakoosseisu vahel. See lisab üksusele motivatsiooni ja tõstab moraali. Koduüksuste juhtide huvi ja tähelepanu meie kaitseliitlaste ja reservistide tegevuse vastu siin on alati väga oodatud ja tervitatav!“  
 
Eesti saatis esimese, ligi 70-liikmelise, sihtüksuse Wisent Poolasse detsembri alguses ning see oli mehitatud reservväelaste, tegevväelaste ja tsiviilteenistujate baasil. Üksuste rotatsioon kestab ligikaudu kuu.
 
Eesti üksuste Poolasse lähetamise näol on tegu kahepoolse kaitsekoostöö projektiga, mille raames muuhulgas valmistatakse ette maastikku tõkkeid, tugevdatakse olemasolevaid piirikaitse rajatisi, rajatakse kergemaid piirdeid ning viiakse läbi meediaoperatsioone.