et
en
Teksti suurus:
A A A

Eestlased usaldavad Kaitseliitu järjest rohkem

06.09.2022
Turu-uuringute AS viimase küsitluse andmetel on Kaitseliit  oma usaldusväärsuselt 28 riigi institutsiooni seas  8. kohal, olles aasta esimese kvartaliga võrreldes tõusnud kolme koha võrra.
 
Kaitseliitu peab usaldusväärseks keskmiselt 73% küsitletutest, väga usaldusväärseks aga 32%; usaldussaldo ehk usaldajate ja mitteusaldajate vahe on 60% institutsioonide keskmise 47% juures.
Kaitseliitu ei usalda vaid 14% vastajatest.
 
Kaitseliidu usaldajaid on keskmisest enam üle 64aastaste ja ka nooremate, eriti 15-24 aastaste kõrgharidusega eestlaste, juhtide-spetsialistide, õpilaste-üliõpilaste, pensionäride ja maaelanike hulgas. Kaitseliitu usaldusväärsus on kõrge kõigis regioonides peale Kirde-Eesti ja Tallinna.
 
„Sellest, kuidas rahvas meid usaldab, annab tunnistust ka liituda soovijate tuntav juurdekasv. Alates Ukraina sõja algusest on Kaitseliidule laekunud ligi 3700 liitumisavaldust“, ütles Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi.  
 
Kõige enam usaldavad eestimaalased vaatlusalusest 28-st institutsioonist jätkuvalt Päästeametit ja Häirekeskust ning Politsei- ja Piirivalveametit. Neljandat positsiooni säilitab Maksu- ja Tolliamet. Samad institutsioonid püsivad väikeste kõikumistega pingerea eesotsas aastaid.
 
Madala usaldusväärsusega on endiselt erakonnad (25%), kirik (44%), Riigikogu (45%), eraringhääling (46%) ja valitsus (49%).