et
en
Teksti suurus:
A A A

EL poolt rahastatud projektid

Toetuse saaja nimi: Kaitseliit 
Projekti nimetus: Kaitseliidu liikmete infoportaal
Toetuse summa ja selle osakaal abikõlblikest kuludest: 425 000 eurot (KM-ga), mis on 85% projekti abikõlbulikest kuludest.
Projekti kokkuvõte: Projekti tulemina luuakse Kaitseliidu liikmeskonna ja palgalise koosseisu jaoks ühtne turvaline veebikeskkond, milles on AK tasemel failide jagamise võimalus ja sobivast internetti ühendatud seadmest kasutatav koostöö- ja sisekommunikatsiooni keskkond. Portaali osaks on Kaitseliidu väljaõppe- jm ürituste andmebaas koos sündmustele registreerumise, tagasisidestamise ja aruandlusega. Portaal liidestatakse ka vabatahtlike andmebaasiga VAAB, mis võimaldab liikmetel enda kontaktandmeid ise täiendada ja saada ülevaadet andmebaasis olevate enda andmete kohta. Portaal hakkab toimima kui Kaitseliidu iseteeninduskeskkond, kus liikmed saavad esitada erinevaid taotlusi ja avaldusi, vabatahtlikel pealikel tekib nende menetlemise võimalus.
Projekti raames luuakse Kaitseliidu sündmuste vaade avalikku veebi.
Projekti abikõlblikkuse periood: 13.02.2020 kuni 29.04.2022
Prioriteetse suuna toetuse osakaal: 85%
Projekti elluviimise asukoht: Tallinn
Riik: Eesti