et
en
Teksti suurus:
A A A

EL poolt rahastatud projektid

Toetuse saaja nimi: Kaitseliit 
Projekti nimetus: Kaitseliidu liikmete infokeskkond (KLIK)
Toetuse summa ja selle osakaal abikõlblikest kuludest: 93 500 eurot (KM-ta), mis on 85% projekti abikõlbulikest kuludest.
Projekti kokkuvõte:  Kaitseliidus käsitletakse palju informatsiooni, millele on seadusega või muul viisil kehtestatud turbenõuded ja juurdepääsupiirangud. Praegu toimub suhtlus palgaliste töötajate ja vabatahtlike liikmete vahel peamiselt telefoni, e-posti ja postiga paberdokumente edastades. Lisaks suheldakse Facebookis ja Google`is.  Arendatava KLIK- i eesmärk on kaasajastada ja kiirendada organisatsioonisisest infovahetust palgaliste töötajate ja vabatahtlike liikmete vahel.
Projekti abikõlblikkuse periood: 14.08.2017 kuni 13.08.2019
Prioriteetse suuna toetuse osakaal: 85%
Projekti elluviimise asukoht: Tallinn
Riik: Eesti