et
en
Teksti suurus:
A A A

Kindralmajor Ernst Põdder (1879-1932)

Kaitseliidu ülem 11.11.1918-04.04.1919

Sündinud 10. veebruaril 1879 Tartus

Haridus:

1888-1895 Tartu 2. Algkool
Tartu Linnakool
1898-1900 Vilno Sõjakool

Teenistuskäik ja ühiskondlik tegevus:

1897-1898 Vabatahtlikuna 104. jalaväepolgus
1900-1905 Nooremohvitserina 107. jalaväepolgus, osales Vene-Jaapani sõjas, kus sai haavata
1906-1914 Nooremohvitserina 32. Siberi laskurpolgus
1914-1917 Roodu- ja pataljoniülemana 52. Siberi laskurpolgus Galiitsia rindel ja Riia all, sai kolm korda haavata
1917 47. Siberi laskurpolgu ülem Galiitsias
1. Eesti polgu ülema abi ja ülem
1918-1919 11.11 Eesti Kaitse Liidu ülem
Vabadussõja alul sisekaitse ülem
1919-1920 3. diviisi ülem
1921-1926 2. diviisi ülem
1925 Kaitseliidu taaslooja Lõuna-Eestis
1926-1932 Sõjanõukogu alaline liige
1928-1931 Vabadussõjalaste Keskliidu juhatuse liige, Tallinna Eesti Vabadussõjalaste Liidu esimees

Auastmed:

1900 nooremleitnant
1908 alamkapten
1914 kapten
1916 alampolkovnik
1917 polkovnik
1918 kindralmajor

Autasud:

Vabadusristi I/1
Kotkaristi I klassi teenetemärk
Punase Risti mälestusmärgi I järgu II aste
Punase Risti mälestusmärgi II järgu I aste
Punase Risti mälestusmärgi III järk
Läti Karutapja ordeni III ja II klass
Soome Valge Roosi I klassi komandöririst
Poola Sõjarist
Püha Stanislavi ordeni III ja II järk
Püha Anna ordeni IV, III ja II järk
Püha Vladimiri ordeni IV järk

Maetud 1932. aastal Tallinna Sõjaväekalmistule.