et
en
Teksti suurus:
A A A

Gustav Lokotari mälestusvõistlus lahingrelvadest laskmises

Kestvus: 05.10.2019
I    EESMÄRK
 
Aktiviseerida laskealast tegevust Kaitseliidu  malevates ja elavdada omavahelisi sidemeid. 
Stimuleerida laskemeisterlikkuse arendamist täpsuslaskurite ja snaiprite ettevalmistamiseks.
Austada 12 kordse maailmameistrivõistluste kuldmedaliomaniku Gustav Lokotar`i mälestust ja tähistada 120. sünniaastapäeva  (12.10.1899-12.10.1969).
 
II    VÕISTLUSE JUHTIMINE
 
Võistluse viib läbi Viru Malev käesoleva juhendi ja KL klassinormide täitmise juhendi alusel.
 
III    AEG JA KOHT
 
Võistlus toimub 05. oktoobril 2019.a. Tallinna maleva Männiku lasketiirus.
 
IV    OSAVÕTJAD
 
Osalema on kutsutud Kaitseliidu malevate neljaliikmeline esindusvõistkond, kellest kolm lasevad lahtise sihikuga AK-4, AG-3 või M-14 ja üks laseb vintpüssi SKY.
Viru Malevat esindab esindusvõistkond, malevkondade, üksikkompaniide, NKK ja staabi võistkonnad osalevad malevasiseses arvestuses. Individuaalarvestus on ühine.
 
V    REGISTREERIMINE
 
Nimeline eelülesandmine esitada Viru maleva staapi 30. septembril 2019 kella 16.00 -ks. Täiendav info Hannes Reinomägi tel 53501847.
Täpsustatud ülesandmine, mis on kinnitatud maleva pealiku poolt koos OE instruktaazi läbimist kinnitavate allkirjadega esitada võistluspäeval mandaati.
 
VI   AJAKAVA
 
Mandaat Männikul      10.00 – 10.30
Rivistus ja avamine    10.30
Võistluse algus           11.00   
Võistluse lõpp üks tund peale  harjutuse lõppu.
 
VIII   PROGRAMM
 
Laskmine lahingrelvadest  AK- 4, AG-3, M-14, SKY   30 lasku käelt lamades asendist 300 m distantsil 300 m sportmärklehte  ringidega (elektroonilised märgid).
Lamades käelt  piiramata arv proovilaske, aega 10 minutit.
Lamades 30 võistluslasu laskmiseks aega 30 minutit.
  
IX   TULEMUSTE ARVESTAMINE
 
Iga võistleja poolt saavutatud silmade summa annab kokku võistkonna tulemuse. Individuaalse võrdsuse korral on määrav viimase seeria, eelviimase seeria jne. tulemus. Võrdsuse säilides määrab paremuse 10, 9 jne arv harjutuses.
 
X    AUTASUSTAMINE
 
Harjutuse  individuaalselt kolme parimat tulemust autasustatakse diplomi ja medaliga . SKY arvestus on eraldi . Parimat võistkonda autasustatakse rändauhinna ja diplomiga, II ja III koha saavutanud võistkondi diplomitega.
 
XI    MAJANDAMINE
 
Lähetav organisatsioon kannab kõik kulud ja kindlustab varustuse, relvade ja laskemoonaga.
Lõunasöögiks korraldajatelt sõdurisupp.
 
XII   PROTESTID
 
Protestid esitada 30 minuti jooksul peale harjutuse lõppu KIRJALIKULT võistluse züriile. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab maleva pealik (või tema poolt määratud isik) ja zürii kohapeal.

Ülesandmisleht