et
en
Teksti suurus:
A A A

IN MEMORIAM Ivar Rooma (02.03.1962-27.07.2019)

31.07.2019
Möödunud laupäeva lahkus meie hulgast pikaaegne noorteinstruktor ja kaitseliitlane Ivar Rooma.
Ivar sündis Ida-Virumaal Toilas 02.03.1962. Ta õppis Toila Keskkoolis, peale keskhariduse omandamist töötas kalurikolhoosis „Oktoober“ transporttöölisena, seejärel läbis aastatel 1981-1983 kohustusliku teenistuse Nõukogude Armees ning 1994. a asus õppima Rakvere Pedagoogikakoolis, mille lõpetas 1996. a sotsiaalpedagoogina, seejärel töötas Jõhvis Vanurite Hooldekodus. 1999. a võeti ta teenistusse Jõhvi Üksik-Päästekompaniisse spordiinstruktorina, kust 2002. a asus tööle Kaitseliidus instruktor-noortejuhina. 2007. a lõpetas Ivar Lääne-Virumaa Kutsekõrgkoolis sotsiaaltöö eriala. Alutaguse maleva noorteinstruktorina alustas ta tööd 01.04.2002, järgmisel aastal liitus Ivar Kaitseliidu Alutaguse maleva Jõhvi malevkonnaga andes samaaegselt noortele riigikaitseõpetust Ida-Virumaa koolides.

 
Kolleegid ja sõbrad jäävad Ivarit mäletama kui tasakaalukat ja rahulikku meest, kes hingelt oli kirglik spordimees, leides sobiva viisi olla aktiivne aastaringselt kas suusatades, joostes või ratast sõites. Väga olulisel kohal oli talle tema pere, kes olid tihti kaasatud kas tema sportlikes ettevõtmistest või tööülesannete täitmisel. Tööülesannete täitmisel oli Ivar alati pühendunud, kes julges olla oma sõnades aus ja otsekohene.
 
Ivar Roomat on tunnustatud KL Alutaguse teenetemärgi eriklassiga, KL teenetemedali III klassi, Noorte Kotkaste teenetemärgi ja teeneteristi III klassiga ja Jõhvi malevkonna teenetemärgiga.
 
Ivar saadetakse viimsele teele 02. august kell 13:00 Jõhvi tavandimajast.
 
Langetagem oma leinas pea, avaldame sügavat kaastunnet Kadrele, Jonnele, Jürmole, Siimar-Tanelile, Ivari õele ning teistele omastele.