et
en
Teksti suurus:
A A A

Iraagis sõjalisel operatsioonil teeninud kaitseliitlased jõudsid tagasi koju

27.11.2021
KLÜ tänas Iraagist naasnud kaitseliitlasi
Autor: Kaitsevägi
Reede/26. novembri õhtul jõudsid tagasi Eestisse 35 kaitseliitlast, kes teenisid kuus kuud NATO operatsioonil Iraagis tagades liitlasvägede julgeolekut. Kaitseväe peastaabi õuel toimunud rivistusel võttis operatsioonilt naasnud kaitseliitlasi vastu Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi koos kaitseministeeriumi asekantsler Margus Matti ja Iraagis teeninud võitlejate lähedastega. Kaitseliidu ülem ja asekantsler tänasid kaitseliitlasi teenistuse eest ning andsid neile üle rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalenu medalid ning ergutused.
„Kaitseliitlased tõestasid, et vabatahtlik riigikaitse ei ole vaid sõnakõlks, vaid vabatahtlikud suudavad täita sõjalisi ülesandeid ka reaalses konfliktisituatsioonis,“ ütles brigaadikindral Ühtegi. „Olen kindel, et viimase poole aasta jooksul omandatud kogemused tulevad kasuks ka Eesti kaitsmiseks harjutamisel ja kutsun koju saabunud kaitseliitlasi üles neid kogemusi oma malevates jagama.“
 
Kõik Iraagis teeninud üksuse võitlejad on Kaitseliidu tegevliikmed 13 erinevast malevast, kattes sellega pea kõik Eesti maakonnad Saaremaast Võrumaani.
 
„Meie sõjalistel operatsioonidel teeninuid hinnatakse väga kõrgelt nii Eestis kui ka liitlaste ja partnerite seas. Kaitseväelaste ja kaitseliitlaste eeskujulik teenistus on muutunud omaette kvaliteedi kaubamärgiks,“ lausus kaitseministeeriumi asekantsler Margus Matt. „See innustab omakorda NATO liitlasi panustama igakülgselt Eesti riigikaitsesse. See ongi solidaarsus ehk valmidus teineteist abistama mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes,“ lisas Matt, kelle sõnul on Eestil reservväelaste kaasamisel erinevatesse operatsioonipiirkondadesse aastatepikkune kogemus ning Kaitseliidu kaasamine on selles osas heaks näiteks kuidas vabatahtlikkuse alusel suudame panustada ka NATO operatsioonidesse.
 
Kaitseliidule andis osalus välisoperatsioonil võimaluse panna proovile oma väljaõpet ja oskusi. Paljud ülesanded, mida Kaitseliit Iraagis täitis, olid samad, mida täidetakse ka Eestis kriisiolukorras – objektide ja konvoide julgestamine ning patrullid. Lisaks andis välisoperatsioonil osalemine kaitseliitlastele hea võimaluse testida oma oskusi reaalse konflikti olukorras rahvusvahelise üksuse koosseisus.
 
ESTGUARD 4 väekaitserühm oli osa NATO Iraagi missioonist (NMI), mis nõustab ja toetab Iraagi julgeolekujõudusid. NATO lõi missiooni 2018.a oktoobris, missiooni suurus on 500 kaitseväelast, sealhulgas instruktorid, nõunikud ja toetav personal nii NATO kui ka partnerriikidest nagu Austraaliast, Soomest ja Rootsist. NATO missiooni väekaitserühma ülesandeks oli liitlaste julgestamine ja eskort.
 
Video vastuvõtutseremooniast: https://youtu.be/e7EkRQSAjoY
 
Galerii vastuvõtutseremooniast: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60884