et
en
Teksti suurus:
A A A

Järgmine Kaitseliidu veebel on staabiveebel Andri Harkmann

13.02.2023
Autor: Kaitsevägi
Kaitseliidu peastaabis kogunenud Kaitseliidu veebli valimiskomisjon valis esitatud kandidaatide seast uueks Kaitseliidu veebliks staabiveebel Andri Harkmanni.
Staabiveebel Harkmann asub uuele ametikohale suvel kui Kaitseliidu veebli ametikohustused annab talle edasi ülemveebel Peeter Land, kes on Kaitseliidus teeninud 30 aastat, sealhulgas Kaitseliidu veebli ametikohal alates 2017. aastast.

Viieliikmelisesse valimiskomisjoni kuulusid Kaitseliidu ülem, Kaitseliidu veebel, Kaitseliidu peastaabi personaliosakonna ülem, kaitseväe veebel, kaitseväe esindaja ja Kaitseliidu keskjuhatuse esindaja.

„Mul on hea meel, et selline  pika kogemusega ja kaitsevaldkonnas hästi tuntud mees, nagu seda on Andri Harkmann, on valitud järgmiseks Kaitseliidu veebliks. Usun, et tänane Kaitseliidu veebel Peeter Land saab endale igati väärika järglase,“ ütles Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi. „Harkmanni väärtus pikaajalise teenistuskogemuse kõrval on kindlasti ka asjaolu, et enamik Eesti ohvitseridest on ühte või teist moodi käinud läbi tema käe alt perioodil, mil Harkmann on olnud seotud Kaitseväe haridussüsteemiga. Usun, et tänu sellele aitab ta sidusust allohvitseride ja ohvitseride vahel veelgi suurendada. Niisamuti usun, et Harkmanni spordilembus aitab kaasa ka rahvaspordi arenemisele Kaitseliidus ja laiemalt Eestis.“

Staabiveebel Harkmann teenib kaitseväes alates 1994. aastast kui alustas teenistust Kuperjanovi üksik-jalaväepataljonis. Ta on teeninud nii lahingukoolis kui ka pikalt erinevatel ametikohtadel kaitseväe ühendatud õppeasutustes ja kaitseväe akadeemias. Staabiveebel Harkmann on osalenud rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel Afganistanis ja Iraagis. Ta on Tartu maleva liige alates 2009. aastast.