et
en
Teksti suurus:
A A A

Järvakandis anti üle Kaitseliidu 2021. aasta teo tiitlid

17.02.2022
Autor: Kristjan Prii
Kaitseliidu tegevuse taastamise 32. aastapäeval andis KL ülem brigaadikindral Riho Ühtegi Järvakandis kaitseliitlastele ja naiskodukaitsjatele üle aasta teo tunnusena hinnalise kingituse, milleks on Kaitseliidu kuldmündid.
„Aasta tegu 2021“ tiitel anti välja järgmistele Kaitseliidu liikmetele alljärgnevalt:

„Kuulipilduri seljakoti arendamine ja väljatöötamine“ – Jaanus Rebane (Harju malev). Tegemist on kuulipildurile mõeldud seljakotiga, kust jookseb lint otse kuulipildujasse. See teeb kuulipilduri elu mugavamaks erinevate lahingülesannete täitmisel ja tagab relva parema toimimise ning tõrgete tekkele väiksema võimaluse.
„Päästeameti veesõidukite ja haagiste võõrandamine Kaitseliidule“ – Indrek Laanepõld (Pärnumaa malev). Ta näitas üles suurt isiklikku initsiatiivi ja aitas igakülgselt kaasa Päästeameti veesõidukite ja haagiste Kaitseliidule võõrandamise protsessile. Tänu sellele sai Lääne Maakaitseringkond 9 töökorras veesõidukit, mida kasutada rannikukaitse võimekuse suurendamiseks. Samuti annab antud aluste olemasolu kindlust isikkooseisule juurde motivatsiooni, kuna uued vahendid võimaldavad meil muuta väljaõpet mitmekesisemaks ning seeläbi ka huvitavamaks.

„Männikvälja lasketiiru idee, algatus ja teostus“ – Mart Kael (Viru malev). Lasketiiru idee, algatus ja teostus on puhtalt Mardi enda initsiatiiv, ning sai teoks tänu Rakvere Laskespordiklubi MTÜ ja MTÜ Viru Laskurklubi koostööle. Männikvälja lasketiiru projekt lähtub parimal mõeldaval moel laiapindse riigikaitse mõttest. Mitme poole koostöös on valminud taristu, mis otsest ja mõõdetavat kasu riigikaitsele ning laiendab maakonnas tsiviil-militaarkoostööd. Tänasel päeval on võimalus tiirus sooritada erinevaid laskeharjutusi kuni jaosuurusele üksusele. Tiir katab nii automaatrelva, kui püstoli laskeharjutuste nõuded. Lisaks on võimalik tiiru ala kasutada kuni rühmasuuruse üksuse taktikaliseks väljaõppeks.

„Noorte liidrikuruse korraldamine“ – Aivar Krusta – (Saaremaa malev). Aivar on laia silmaringi ja heade teadmistega, suure juhtimiskogemusega, meresõiduhuviline, pühendunud isamaaline eesti ohvitser. Kolm aastat tagasi alustas Aivar Krusta noorte liidrikursuse läbiviimist, tänaseks on kursusest saanud traditsioon ja kahel eelmisel aastal kursuse lõpetanutest on saanud juba selle aastase kursuse õpetajad.

„Luuremasinate ümberehituse projekti eestvedamine“ - Erlend Sild ja Tõnis Voitka (Tartu malev). Maakaitseringkondade luurerühmade jagudes on 8 meest, mis tekitas probleeme masinatele mahtumisel. Et neid probleeme lahendada, hakkas Tartu maleva luurerühm otsima lahendusi, kuidas oleks võimalik masinaid ümber ehitada nii, et suureneks nii läbivus kui ka lahinguvõime. Erlend Sild ja Tõnis Voitka vedasid luuremasinate ümberehituse projekti vabatahtlikena kaks aastat. Projekti käigus töötati välja masinatele luure spetsiifikale vajalikud muudatused, mis oluliselt suurendasid masinate läbivusvõimet, kasutusmugavust ning kaitstust. Tänaseks on kõikide ringkondade luuremasinad ümber ehitatud antud projekti alusel. Kunagisest ideest on saanud tegelikkus.

„Sinilille kampaania veebioksjoni korraldamine“ - Laura Jõgisoo ja Monika Ristisaar (Naiskodukaitse). Algsest ideest korraldada oksjon Tartu naiskodukaitsjate ning kaitseliitlaste seas kasvas mullu välja üle-eestiline suurejooneline veebioksjon. Oksjon leidis laialdast kajastust ka meedias, mis tõstis tähelepanu keskmesse taas Kaitseliidu ja Naiskodukaitse. Oksjoniga koguti rekordiliselt 8035 eurot.

Aasta teo nominente saavad esitada kõik Kaitseliidu liikmed ning sel korral esitati 22 tegu. Esitatutest tegi valiku ning tegi ettepanekud Kaitseliidu ülemale kümneliikmeline komisjon, mida juhib Kaitseliidu peastaabi ülem ning kuhu kuuluvad nais- ja noorteorganisatsioonide ja maakaitseringkondade esindajad ja Kaitseliidu veebel.
Kaitseliit hakkas aasta tegu välja kuulutame möödunud aastal. Iga auhinnaga pärjatu saab mälestuseks Kaitseliidu logoga kuldmündi, millel on olemas nii reaalne väärtus, kuid mille emotsionaalne ning numismaatiline väärtus on peaaegu hindamatu.

Täna 32 aastat tagasi taastati Järvakandis Kaitseliidu tegevus. See asutati 17. veebruaril 1990. aastal rahva omaalgatuse korras jätkuvalt kestva Nõukogude okupatsiooni oludes.