et
en
Teksti suurus:
A A A

Kindralmajor Johan Unt (1876-1930)

Kaitseliidu ülem 24.10.1919-29.03.1920

Sündinud 24. märtsil 1876 Viljandimaal Tarvastu vallas Tiukre renditalus.

Haridus
:

1886-1887 Soone vallakool
1887-1890 Tarvastu kihelkonnakool
1890-1896 Viljandi linnakool
1899-1901 Vilno Sõjakool

Teenistuskäik ja ühiskondlik tegevus
:

1896-1897 Abiõpetaja Ämmuste koolis
1897-1899 Vabatahtlikuna 113. Staraja Russa jalaväepolgus
1901-1904 Nooremohvitserina 113. Staraja Russa jalaväepolgus
1904-1905 Rooduülemana 85. Viiburi jalaväepolgus Vene-Jaapani sõjas
1905-1917 Roodu-, pataljoni- ja polguülemana 113. Staraja Russa jalaväepolgus
I Maailmasõjas Ida-Preisimaa rindel, sai korra haavata
1917-1918 2. Eesti polgu, hiljem 2. jalaväepolgu ülem
1919 1. diviisi brigaadiülem, diviisi ülema abi
1919-1920 Kaitseliidu ülem
1920-1924 Tallinna sõjaväeringkonna ülem
1924-1928 Ranna-, Õhu- ja Sisekaitse ülem, Sõjanõukogu liige
1928-1930 3. diviisi ülem

Oma põhitöö kõrvalt oli korduvalt Ohvitseride Keskkogu juhatuse esimees ning Sõjaväe Majandusühisuse organiseerija ja juhatuse esimees

Auastmed
:

1901 alamlipnik
1905 leitnant
1913 kapten
1915 alampolkovnik
1916 polkovnik
1922 kindralmajor

Autasud
:

Vabadusristi I/2, III/2
Päri (Mäeotsa) mõisasüda
Läti Karutapja ordeni II klass
Soome Valge Roosi I klass
Poola Sõjarist
Püha Stanislavi ordeni III ja II järk
Püha Anna ordeni IV, III ja II järk
Püha Vladimiri ordeni IV järk

Mõrvati 1930. aasta aprillikuus, maetud Tallinna Sõjaväekalmistule.