et
en
Teksti suurus:
A A A

Jõustruktuurid harjutavad koostööd suurõppusel „Mulgi Mäss 2013“

19.09.2013
20-22. septembril Viljandi linnas läbi viidava õppuse peamiseks eesmärgiks on harjutada Kaitseliidu, Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti koostööd ja valmisolekut sisejulgeoleku tagamiseks kriisiolukorras.
„Niivõrd laiaulatuslikku koostööharjutust pole Viljandis varem korraldatud“, ütles õppuse üldjuht, Sakala maleva pealik major Kalle Köhler ning lisas: “Selline õppus on ainus viis tuua kokku kõik piirkonna jõustruktuurid ning selgitada välja kitsaskohad, mis võivad kriisiolukorras ette tulla“.
Õppuse stsenaariumi kohaselt luuakse Kaitseliidu Sakala maleva allüksustele, Politsei- ja Piirivalveametile ning Päästeametile erinevad situatsioonid. Toimuvad saboteeritud põlengud, rahvarahutused, avariid ja rünnakud terroristide poolt.

„Selline õppus on hea näide kuidas jõustruktuurid valmistuvad igapäeva ohtude likvideerimiseks ja saavad neid võimalikult reaalses olukorras läbi harjutada“, sõnas politseikapten Alvar Pähkel, Politsei- ja Piirivalveameti Viljandi politseijaoskonna juht.
Suurõppus algab reede õhtul Kaitseliidu Sakala malevas üksuste kogunemisega. Järgnevalt harjutatakse koostöös Päästeametiga haigete evakueerimist ja objekti julgestamist Viljandi haiglas. Päästeamet testib enda valmisolekut haiglapõlengu likvideerimisel ja haigla valmisolekut rakendada oma kriisireguleerimisplaane.
Järgnevalt saab politsei olulise info, et Viljandi linna püüavad laupäeva hommikul sisse imbuda terroristid, eesmärgiga kahjustada elutähtsaid objekte. Alates kella üheksast algab operatsioon „linn lukku“. Peaeesmärk on avastada terroristid ning lisaks viiakse politsei poolt läbi reid „kõik puhuvad“. Peale lõunat harjutatakse miitingu ohjamist ja samaaegselt toimuva avarii likvideerimist Ugala ringristmikul ning märulipolitsei kaasatakse rahvarahutusse Viljandi Naftabaasi lähedal.
Pühapäeva hommikul jätkub Sakala maleva kaitselahingu õppus Reinu tee piirkonnas ning maleva staabi territooriumil, eesmärgiga harjutada üksuste koostööd ning testida kaitseplaane.
Seoses õppusega on laupäeval, 22. septembril häiritud liiklus linna sisenevatel teedel. Kella 14:00 paiku on suletud liiklus Ugala ringristmikul ning häiritud liiklemine Reinu tee ja naftabaasi vahelisel teelõigul. Politsei palub jälgida politseinike suunavaid märguandeid.
Korraldajad loodavad linnarahva mõistvale suhtumisele, ning paluvad õppuste piirkonnas liikudes arvestada mõningase ajakuluga.


Ajakava:
20.09.13
16:00-19:00 Üksuste kogunemine
19:00- …… Viljandi haiglast „haigete“ evakueerimise julgestamine, „haigete“
evakueerimine, .

21.09.13
09:00-13:00 Mehitatakse 10 kontrollposti linna suunduvatel teedel ja teostataks
operatsioon „Linn Lukku“, politsei viib läbi reidi „kõik puhuvad“.
14:00-15:00 Miiting Ugala ringtee läheduses, avarii koos päästmist vajava inimesega
Ugala ringteel, mida segavad miitingule tulnud inimesed.
16:00-16:30 Viljandi Naftabaasi süütamise katse, millesse sekkub märulipolitsei.

22.09.13 Jätkub Kaitseliidu Sakala maleva kaitselahingu õppus.