et
en
Teksti suurus:
A A A

Juhtimine

Kaitseliit allub kaitseväe juhatajale.

Sõjalise juhtimise, väljaõppe, lahinguvalmiduse ja muudes sõjalistes küsimustes on kõigil Kaitseliidu kollegiaalsetel organitel nõuandev sõnaõigus.

Kaitseliidu tegevust juhib Kaitseliidu ülem, kes allub vahetult kaitseväe juhatajale.

Kaitseliidu ülema nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi Valitsus kaitseministri ja kaitseväe juhataja ühisel ettepanekul.

Kaitseliidu ülema ülesanded on:
  1. Kaitseliidu tegevuse juhtimine ja Kaitseliidu esindamine;
  2. Kaitseliidu tegevuskava koostamise korraldamine koostöös Kaitseväe Peastaabiga;
  3. Kaitseliidu sõjalise väljaõppe korraldamine ja järelevalve;
  4. Kaitseliidu finantseerimistaotluse koostamine ning esitamine kaitseministrile;
  5. Kaitseliidu eelarveliste summade kasutamine keskjuhatuse otsuste kohaselt;
  6. relvade, laskemoona ja muu sõjalise varustuse valitsemine;
  7. Kaitseliidu struktuuriüksuse sisekorra kinnitamine, kui see ei ole kehtestatud kodukorras;
  8. muude keskkogu ja keskjuhatuse otsuste elluviimine.

Kaitseliidu Peastaabi ülema nimetab ametisse ning vabastab ametist kaitseväe juhataja Kaitseliidu ülema ettepanekul.