et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu 2019. a orienteerumise meistrivõistlus

Kestvus: 14.07.2019
Eesmärk:
Populariseerida orienteerumist Kaitseliidus ning selgitada välja Kaitseliidu meistrid orienteerumises.
 
Aeg ja koht:  
14.07.2019 Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik
 
Võistluste korraldaja:
Kaitseliidu Tartu malev koostöös Kaitseliidu peastaabiga ja Orienteerumisklubiga Ilves.
 
Registreerimine:
 • võistkondade eelülesandmine tuleb teha hiljemalt esmaspäeva 05.07.2019 kella 17.00ks e-posti aadressil helen.saalkaitseliit.ee;
 • ülesandmislehel (Lisa 2) peab olema ära näidatud võistkonna suurus arvuliselt ja nimeliselt võistlusklasside kaupa, SI-kaardi number (olemasolul), toitlustamise vajadus, saabuvate inimeste üldarv;
 • registreerimisel tuleb anda teada ka võistkonna esindaja ja tema kontaktandmed,
 • võistlusele saabudes esitavad võistkonnad nõuetekohaselt täidetud ülesandmislehed võistluse korraldajale;
 • eelülesandmisega hilinenud võistkondi võistlema ei lubata. Piiratud arv hilinejaid lubatakse võistlema ainult piisava koguse trükitud kaartide olemasolul vabarajale või reservkohtadele stardiprotokolli alguses.
Osavõtjad ja võistlustingimused:

Võistlusklassid ja ligikaudsed radade pikkused:
mehed                  M18     (sündinud 1980 – 2001)         7 km
meesveteranid      M40     (sündinud 1970 - 1979)          6 km
meesveteranid      M50     (sündinud 1960 - 1969)          5 km
naised                   N18     (sündinud 1985 – 2001)         6 km
naisveteranid        N35     (sündinud 1975 - 1984)          5 km
naisveteranid        N45     (sündinud 1965 - 1974)          4 km
 
väljaspool võistkondlikku arvestust:
kodutütred            T14      (sündinud 2002 ja hiljem)       3 km
noorkotkad           P14     (sündinud 2002 ja hiljem)       4 km
naisveteranid        N55     (sündinud 1964 ja varem)      3 km
meesveteranid      M60     (sündinud 1959 ja varem)      3 km
 
LISAKS:
 
VABArada – valikorienteerumisega 1.5 tunni vabarada pealikele ja orienteerumissõpradele.
 • Kaitseliidu võistkondlikus arvestuses konkureerivad struktuuriüksuste võistkonnad, millesse võivad kuuluda nii Kaitseliidus tegevteenistuses olevad tegevväelased, töötajad, kaitseliitlased, kui ka naiskodukaitsjad, noored kotkad ja kodutütred.
 • Võistlejate arv vanuseklassides ei ole piiratud.
 • Võistlused on individuaal-võistkondlikud. Selgitatakse välja individuaalne paremusjärjestus kõikides võistlusklassides. Individuaalses arvestuses võidab võistleja, kes läbib etteantud raja kõik KP-d (kontrollpunktid õiges järjekorras) kiireima ajaga.
 • Võistkondlikku arvestusse kuuluvad järgmised vanuseklassid: M18, N18, N35, M40, N45 ja M50. Võistkondlikku arvestusse läheb nimetatud vanuseklasside 3 parema võistleja tulemus.
 • N55, M60, T14 ja P14 võistkondlikku arvestusse ei kuulu.
 • Märkesüsteem: SI
 • Erinevate võistlusklasside rada võib olla erinev
 • Veteranide vanuseklassides ning poiste ja tüdrukute klassis on rada lühem
 • Veteranide vanuseklassi võistlejad võivad võistelda nooremas vanuseklassis, kuid mitte noorte (P14 ja T14) hulgas.
 • Noorte P14 ja T14 vanuseklasside võistlejad võivad osaleda vastavalt naiste (N18) ja meeste (M18) põhiklassis.
 • Valikorienteerumisega VABArajal võitjaid ei selgitata, tunnustatakse kõiki osalenud struktuuriüksuste pealikke ning teiste osalejate vahel loositakse auhinnad.
 • Stardiintervall 2 minutit
 • VABAraja start 30min pärast põhistartide lõppu jooksvalt. Start avatud 1 tund. Stardiaeg võetakse stardis stardijaamast. Kontrollaeg 1.5 tundi.
 • VABArajale võivad startida ka suundorienteerumisraja läbinud võistlejad, kelle ajagraafik ja füüsis seda võimaldab.
Ajakava:

05. juuli                                     eelregistreerimise lõpp
10. juuli                                     võistkonna esindajatele saadetakse stardiprotokollid ja info võistluskeskuse asukoha kohta
14.juuli hiljemalt 09:30             võistkondade saabumine võistluspaika
10:00                                        võistluse avamine
10:30                                        võistluse start loosijärjekorra alusel
                                                  NB! Erinevad vanuseklassid võivad startida koos
ca 12:30-13:30 (30min pärast põhi starte) VABAraja start avatud 1h
12:00-15:00                              lõuna
15:00                                         finiši sulgemine
15:15                                         rivistus-autasustamistseremoonia
 
NB! Ajagraafik võib muutuda sõltuvalt registreerunute hulgast ja võistluse käigust.
 
Protestid:

Kõik protestid esitatakse kirjalikult vahetult peale võistluse lõppu võistluse peakohtunikule.
Protestikomisjoni kuuluvad võistluse peakohtunik, korraldajate poolne esindaja ja võistkondade hulgast valitud 3 esindajat.
 
Tulemuste arvestus:

Paremusjärjestus selgitatakse võistlusdistantsi (kontrollpunktid õiges järjekorras) läbimiseks kulunud aja alusel.
Punktid jagunevad järgnevalt:
1. koht       20 p
2. koht       18 p
3. koht       16 p
4. koht       14 p
5. koht       12 p
6. koht       10 p
7. koht         9 p
8. koht         8 p
9. koht         7 p
 10. koht      6 p
 11. koht      5 p
 12. koht      4 p
 13. koht      3 p
 14. koht      2 p
 15. koht      1 p
 jne.             1 p

Võrdsete kohapunktide summa korral on eespool see võistkond, kellel on rohkem esikolmiku kohti.

NB! Maleva neljas jne number punkte kinni ei hoia!
 
Võistkondlik paremusjärjestus võistlusklasside arvestuses selgitatakse võistkonna liikmete individuaalsete kohapunktide summeerimisega (kolm paremat tulemust). Lisaks annavad 6 ainult VABArajale registreerunud võistlejat igaüks 5 boonuspunkti (st 6x5=30p).
 
Autasustamine:
 • Iga võistlusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse medali, diplomi ja meenega.
 • Üldarvestuses kolme parimat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.
 • Rändkarikaga autasustatakse parimat Kaitseliidu võistkonda.
 • Diplomi ja meenega tunnustatakse kõiki VABAraja või suundorienteerumisraja läbinud üksuste pealikke.
 • VABAraja osalejatele loosiauhinnad.
Soovitus:
Võta kaasa kompass, SI pulk (olemasolul), jooksu- ja vahetusriided ning pesemisvahendid.
 
Lisainfo:
Parkimine võistluspaigas, täpsustav info saadetakse esindajatele 10.07.2019
Kontaktisik: Helen Saal, 5220470, helen.saalkaitseliit.ee